Województwo łódzkie z liczbą 175 stulatków - jest na 7. miejscu w kraju. Najwięcej osób, które przekroczyły sto lat jest na Mazowszu, a najmniej w Opolskiem.

W Polsce mamy około 2700 osób w wieku 100 lat i powyżej. - Takimi danymi dysponuje ZUS, operując informacją z końca września ubiegłego roku. Najwięcej "długowiecznych" osób mieszka w województwie mazowieckim (439), śląskim (280) oraz wielkopolskim (246).

Łódzkie plasuje się w środku stawki. W tym województwie żyje 175 stulatków. Najstarsza kobieta w tym regionie pochodzi z okolic Pabianic i ma 106 lat oraz 9 miesięcy. Najstarszy mężczyzna natomiast pochodzi z Łodzi i ma 104 lata oraz 2 miesiące.

Danymi o stulatkach dysponuje ZUS, bo zakład wypłaca im świadczenia honorowe. Obecnie (dla osób, które od 1 marca tego roku do końca lutego przyszłego roku ukończą 100 lat) takie świadczenie wynosi 5,5 tys. zł brutto.

Nowych stulatków w województwie łódzkim może być 128. Aktualnie świadczenie honorowe pobiera w Łódzkiem 175 stulatków.

Wśród osób, które skończyły już 100 lat przeważają kobiety - jest ich 152. Mężczyzn natomiast zaledwie - 23.

Wysokość świadczenia honorowego zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu 100. urodzin seniora - wyjaśnia regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego,  Monika Kiełczyńska. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna.

Podstawa co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

Od 1 marca 2023 r. dla nowych stulatków to ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego br. było to ponad 4,9 tys. zł brutto, a w 2021 roku ok. 4,3 tys. zł brutto. Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczasową, pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy 100 lat.

Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do zakładu ubezpieczeń o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.