Jeszcze w te wakacje rozpoczną się prace w parku Staromiejskim. Pojawią się tam między innymi nowe fontanny, altany i skatepark. Park będzie też bardziej zielony.

Park Staromiejski zmieni się nie do poznania. Po przebudowie  powstaną tam nowe alejki, zamontowana zostanie stylowa mała architektura oraz nowe fontanny. Wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Park uzyska połączenie z Rynkiem Starego Miasta poprzez system iluminacji: „Promienie Światła”. Pojawi się więcej zieleni i nowy bezpieczny plac zabaw, z podziałem na strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Ponadto wyodrębniona zostanie przestrzeń na nowoczesną siłownię na świeżym powietrzu oraz skatepark.

W parku wybudowane zostaną cztery nowe fontanny: dwie podkreślą symbolicznie ślad przebiegu koryta rzeki Łódki, a dwie kolejne zarys komina dawnej fabryki braci Gehlingów. 

Wyremontowane zostaną też rzeźby, pojawią się toalety i nowe oświetlenie.