Uniwersytet Łódzki przeznaczył 1 mln zł na stypendia dla najlepszych naukowców z ukraińskich uczelni. Zorganizował konkurs, który pozwoli na przyjazd do Polski ok. 30 badaczy, posiadających co najmniej tytuł doktora.

Uniwersytet Łódzki utworzył konkurs, w ramach którego najlepsi naukowcy z Ukrainy otrzymają stypendia finansowane przez naszą uczelnię. To odpowiedź na apel ukraińskich uniwersytetów o wsparcie dla tamtejszego środowiska akademickiego - przekazał rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Śpiechowicz. Na stypendia przeznaczyliśmy na razie 1 mln zł, ale kwota ta może jeszcze ulec modyfikacji - dodał.

Najważniejsze informacje o konkursie

Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców z Ukrainy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Wzmocnią oni potencjał naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i włączą się w projekty badawcze i dydaktykę. Według planów, pobyt około 30 ukraińskich stypendystów potrwa od 3 do 6 miesięcy.

O przyznaniu stypendium decydować będą przede wszystkim osiągnięcia naukowe kandydatów. Ich wynagrodzenie będzie porównywalne do zarobków polskich naukowców - podkreślił rzecznik łódzkiej uczelni. 

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się od 15 marca i potrwa do 27 marca. Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są tutaj.

Współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z ukraińskimi uczelniami

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o współpracy z ukraińskimi uczelniami wyższymi z Symferopola, Czerniowców, Melitopola i Lwowa. Przed wybuchem wojny wymianę naukową z różnymi ośrodkami w tym kraju prowadziły również poszczególne wydziały czelni.

Uniwersytet Łódzki umożliwił ukraińskim studentom i doktorantom sprowadzenie do Łodzi rodzin. Zostały one zakwaterowane w jednym z akademików. Uczelnia przygotowała także pulę miejsc dla osób niezwiązanych z uczelnią, przybywających z ogarniętej wojną Ukrainy - głównie dla matek z dziećmi.