​MOLecoLAB powstało w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) łódzkiego UMedu. To zrealizowany za 75 mln zł kompleks laboratoriów naukowo-badawczych do badań i analiz chemicznych i biologicznych, który zajął ok. 4,5 tys. metrów kwadratowych. Celem inwestycji jest dalsza konsolidacja potencjału naukowo-badawczego uczelni i stworzenie kolejnych przestrzeni do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym.

Kampus CKD rozwija się bardzo dynamicznie. W tym roku uruchomiliśmy już Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, zespół laboratoriów BRaIn, a teraz czas na MOLecoLAB. To kolejne miejsce, gdzie nasi naukowcy będą mogli rozwijać swoje pomysły, realizować projekty i skutecznie współpracować z firmami. Dodatkowym, olbrzymim atutem inwestycji są zastosowane technologie - przyjazne środowisku, ale także znacznie obniżające koszty eksploatacji budynku - podkreślił rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisław Kordek.

Kompleks modułów laboratoryjnych

Wśród nich znajdą się moduły: metabolomu chorób cywilizacyjnych, oceny skuteczności bezpieczeństwa stosowania leków, a także oceny biozgodności i bezpieczeństwa stosowania materiałów wykorzystywanych do tworzenia protez, stentów i implantów. 

W laboratoriach MOLecoLAB będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe, skupiające się m.in. na projektowaniu innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych, a także realizowaniu współpracy z przemysłem na poziomie krajowym i międzynarodowym - we współpracy z ulokowanym po sąsiedzku inkubatorem przedsiębiorczości MediHUB. 

Jestem przekonany, że MOLecoLAB podniesie poziom polskiej medycyny. Badania z zastosowaniem tej infrastruktury pozwolą między innymi na identyfikację czynników chorobotwórczych takich, jak bakterie czy wirusy, a także diagnozowanie chorób metabolicznych, co ma decydujące znaczenie dla personalizacji i skutecznego leczenia pacjentów - tłumaczył kierownik MOLecoLAB prof. Ireneusz Majsterek. 

MOLecoLab to pierwszy w Polsce budynek laboratoryjny wykorzystujący technologię pasywną, którego zapotrzebowanie na energię wynosi poniżej 15kWh na m kw. na rok. Efektywność energetyczną obiektu osiągnięto dzięki zastosowaniu m.in. systemu zarządzania energią w budynku (BMS), wentylacji z odzyskiem ciepła, czy panelom fotowoltaicznym. Projekt wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną od kilku lat w łódzkiej uczelni. 

Wykonawcą prac budowlanych była firma Skanska S.A. Całkowita wartość projektu to 75 mln zł, z czego 41,6 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.