Głos dzwonu Zygmunt rozległ się w południe ze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie na wieść o śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI. "Wszyscy zapamiętaliśmy jego słowa 'Kraków Jana Pawła II jest moim Krakowem'” - napisał kard. Stanisław Dziwisz w oświadczeniu wydanym po śmierci emerytowanego papieża.

W sobotę rano zmarł Joseph Ratzinger, emerytowany papież Benedykt XVI. Odejście papieża emeryta Benedykta XVI upamiętnił dzwon Zygmunt. W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich udostępniono księgę kondolencyjną.

Wieczorem abp Marek Jędraszewski odprawi mszę św. w intencji zmarłego Benedykta XVI w katedrze na Wawelu.

Liczący ponad 500 lat dzwon Zygmunt bije na Wawelu rzadko - zgodnie z regulaminem i kościelnym kalendarzem liturgicznym trzydzieści kilka razy w roku i w sytuacjach nadzwyczajnych. Dzwon jest uruchamiany podczas największych uroczystości kościelnych i państwowych, oznajmiając zarówno radosne, jak i smutne chwile.

Jak przypomniał Ryszard Frankowicz, dzwonnik wawelski od 42 lat, Zygmunt bił w sobotę dla Benedykta XVI po raz kolejny. Wcześniej był uruchamiany z okazji jego wyboru na stolicę Piotrową, a następnie gdy papież wjeżdżał na Wawel podczas swojej pielgrzymki 27 maja 2006 roku.

Dziś okazja jest smutna, ale trzeba było - dzwoniliśmy na wejście na tron papieski, no to i dzwonimy na śmierć - powiedział dzwonnik.

Dzwon, ufundowany przez króla Zygmunta Starego, to dzieło ludwisarza z Norymbergi - Hansa Behama. Został umieszczony na wieży Katedry na Wawelu 9 lipca 1521 roku.

Jego dźwięk jest słyszalny w promieniu do 30 km. Do rozkołysania Zygmunta potrzeba co najmniej 12 osób. Obecnie jest prawie 30 dzwonników wawelskich.

Kard. Stanisław Dziwisz wspomina Benedykta XVI

Kardynał Stanisław Dziwisz wydał specjalne oświadczenie dotyczące śmierci Benedykta XVI, opublikowano je na stronie internetowej krakowskiej kurii.

Szczególnie osobiście dziękuję mu za miłość do naszej Ojczyzny, Polski, wyrażaną wielokrotnie w czasie jego posługiwania na Stolicy Piotrowej, a także za jego odwiedziny wkrótce po wyborze Ojczyzny umiłowanego przez niego swego Poprzednika, Jana Pawła II. Wszyscy zapamiętaliśmy jego słowa "Kraków Jana Pawła II jest moim Krakowem" - zaznaczył b. metropolita krakowski.

Jak podkreślił kard. Dziwisz, przez ponad dwadzieścia lat, podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II, miał przywilej stałego kontaktu z kardynałem Josephem Ratzingerem jako Prefektem Kongregacji Nauki Wiary i jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła I.

Mogę dziś powiedzieć, że darzył mnie przyjaźnią i poczytuję to sobie za wielki zaszczyt - zaznaczył Dziwisz i przypomniał, że Benedykt XVI w pierwszych miesiącach pontyfikatu mianował go arcybiskupem metropolitą krakowskim, a następnie kardynałem. Jak dodał, "doświadczyłem z jego strony wiele życzliwości i dobra".

Według niego "przyjaźń i głębokie pragnienie służenia Kościołowi łączyły dwóch gigantów wiary - Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera".

Ich osobowości, ich duchowość oraz nadzwyczajne przymioty umysłów i serc dopełniały się nawzajem, rodząc obfite owoce dla dobra Kościoła. Ojciec Święty nie podejmował żadnej decyzji w zakresie doktrynalnym bez konsultacji z Prefektem Kongregacji Nauki Wiary, będącym równocześnie jednym z najwybitniejszych teologów naszych czasów - zaznaczył kard. Dziwisz.

Abp Marek Jędraszewski: Odszedł wielki człowiek Kościoła

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski powiedział, że wiadomość o śmierci papieża Benedykta XVI była "w jakiejś mierze spodziewana, ale zawsze nas zaskakująca, powodująca ból i żal, że odszedł".

Odszedł wielki człowiek Kościoła, wielki kapłan, jak mało kto znający teologię Kościoła katolickiego, budujący tę teologię, rozwijający ją w oparciu o doskonałą znajomość i pisma św., i całej patrystyki nauczania Ojców Kościoła - powiedział metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski przypomniał hasło biskupie i papieskie Benedykta XVI "Cooperatores Veritatis" - Współpracownicy prawdy. Prawdzie tej wyższej, Jezusowi Chrystusowi służył wiernie przez całe życie. Niemałą cząstkę tej służby prawdzie poświęcił jako służbę i współpracę podczas długiego pontyfikatu św. Jana Pawła II Wielkiego - podkreślił.

Był jego najbliższym, na pewno do strony duchowej, współpracownikiem, a potem przejął po nim posługę Piotrową i jako jeden z nielicznych papieży w całych dziejach Kościoła po kilku latach swojej posługi z niej zrezygnował - wskazał hierarcha.

Metropolita krakowski zapowiedział, że w sobotę wieczorem odprawi mszę św. w intencji zmarłego Benedykta XVI w katedrze na Wawelu. Niech nasza modlitwa będzie naszym wielkim wyrazem wdzięczności za posługę dla Kościoła powszechnego, ale także za jego wizytę w Krakowie, jego pielgrzymkę do ojczystej ziemi w 2006 roku i jego piękne słowa, które wyrzekł na błoniach krakowskich podczas spotkania z młodzieżą, a potem do wszystkich tam zebranych - zaznaczył abp Jędraszewski.

W lipcu 2015 roku Benedykt XVI otrzymał w Castel Gandolfo godność doktora honoris causa dwóch krakowskich uczelni: Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.