W wieku 95 lat zmarł Benedykt XVI, emerytowany papież. Joseph Ratzinger swój urząd sprawował od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku, kiedy złożył rezygnację z posługi biskupa Rzymu i przeszedł na emeryturę. Od tego czasu mieszkał w klasztorze Matter Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich.

Informacje o pogarszającym się stanie zdrowia emerytowanego papieża Benedykta XVI pojawiły się w środę przed południem. Papież Franciszek powiedział podczas audiencji generalnej, że 95-letni papież emeryt jest "bardzo chory".

Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, proszę Pana, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości do Kościoła do samego końca - mówił papież Franciszek.

Biuro prasowe Watykanu podało później, że stan zdrowia emerytowanego papieża jest "pod kontrolą". Benedykt XVI był pod stałą opieką medyczną.

Benedykt XVI zmarł dziś - 31 grudnia - w wieku 95 lat.

Ojciec był zdeklarowanym antynazistą

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn w niemieckiej Bawarii. Był synem Jozefa, wiejskiego żandarma i Marii. Jego ojciec był zdeklarowanym antynazistą. Miał starszą siostrę Marię i brata Georga, który również został duchownym.

W dzieciństwie kilka razy przeprowadzał się z całą rodziną. Mieszkał w Tittmoning, Aschau am Inn czy Traunstein.

Zawsze chciał być księdzem

Jako dziecko, Joseph Ratzinger intensywnie uczył się greki i łaciny. Kiedy był pytany przez innych, kim chce zostać w przyszłości, zawsze odpowiadał, że jako dorosły zostanie księdzem.

W 1939 roku w ślad za swoim bratem wstąpił do niższego seminarium w Traunstein. Wtedy po raz pierwszy zamieszkał w szkole. W wieku 14 lat przymusowo został członkiem Hitlerjugend, ale odmawiał udziału w zebraniach organizacji.

Dwa lata później, w 1943 roku, razem z kolegami z klasy rozpoczął przymusową służbę wojskową w zakresie obrony przeciwlotniczej. Potem brał udział przygotowywaniu umocnień przeciwpancernych na granicy Austrii i Węgier. Później wrócił do Niemiec i służył na kilku posterunkach w Niemczech. W ostatnich dniach wojny zdezerterował z armii.

Seminarium i studia

Tuż po wojnie razem ze swoim bratem wstąpił do seminarium duchownego we Freising i rozpoczął studia na uniwersytecie w Monachium. 29 czerwca 1951 roku został wyświęcony na księdza, a dwa lata później został doktorem, broniąc pracę o św. Augustynie. W 1958 roku został profesorem kolegium we Freising.

Z czasem Joseph Ratzinger zaczął zyskiwać sławę jako utalentowany, młody teolog. Na jego wykładach sala była wypełniona po brzegi. Podczas Soboru Watykańskiego II w 1962 roku został doradcą teologicznym arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. Był zwolennikiem reform i nowego podejścia do ekumenizmu.

Współpracował z modernistami: Hansem Kungiem czy Edwardem Schillebeeckxiem. Przez pewien czas był wielbicielem Karla Rahnera, głównego przedstawiciela nurtu Nowej Teologii. Z czasem Ratzinger stał jednym z najsłynniejszych przedstawicieli konserwatyzmu.

"Pancerny kardynał"

25 marca 1977 roku przez Pawła VI został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Freising. W czerwcu tego samego roku został kardynałem. Cztery lata później został mianowany przez Jana Pawła II prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

Podczas pełnienia swojej funkcji odpowiadał za obronę nauczania Kościoła. Zyskał wtedy przydomek "pancerny kardynał", bo był zdecydowany w swoich poglądach. Poruszał takie tematy jak: planowanie poczęć, homoseksualizm, dialog międzyreligijny czy prawne regulacje dotyczące związków partnerskich. Dyscyplinował też teologów głoszących w Ameryce Łacińskiej "teologię wyzwolenia".

Pełnił też wiele innych funkcji w Kurii Rzymskiej. Był m.in. przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej, kierował pracami Międzynarodowej Komisji Teologicznej, pracował też w wielu papieskich komisjach i kongregacjach. Jan Paweł II często z nim konsultował swoje teksty i wystąpienia.

Następca Jana Pawła II

Po śmierci Jana Pawła II, jako dziekan Kolegium Kardynalskiego, przewodniczył mszy świętej żałobnej w intencji polskiego papieża. 19 kwietnia 2005 roku w czwartym głosowaniu, w drugim dniu konklawe, został wybrany na 265. papieża. Miał wtedy 78 lat i był najstarszym wybranym papieżem od połowy XVIII wieku. Przyjął imię Benedykt XVI. Skąd taki wybór? Jak mówił RMF FM ojciec profesor Andrzej Napiórkowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, "Joseph Ratzinger kochał Europę, a jej głównym patronem jest Benedykt z Nursji".

Głównym patronem Europy jest Benedykt z Nursji, mnich, który wypracował zasadę ora et labora (módl się i pracuj) - to co legło u podstaw naszej pięknej Europy, gdzie jest nie tylko rzymskie prawo i grecka filozofia, ale przede wszystkim chrześcijańska duchowość. Benedykt XVI był nawet za bardzo zorientowany na Europę, kochał ją, chciał ją uzdrowić - zwłaszcza zachodnią jej część, która ma potężny problem z brakiem duchowości - mówił o. prof. Andrzej Napiórkowski.

Jego wybór nie był zaskoczeniem, bowiem już pod koniec pontyfikatu św. Jana Pawła II uważano, że to on zostanie jego następcą.

W maju 2006 roku przyjechał do Polski i odwiedził Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę.

Pod koniec swojego pontyfikatu zmagał się z coraz głośniejszymi skandalami seksualnymi wśród duchownych i aferą związaną z finansami Watykanu. Jak się później okazało, od początku jego pontyfikatu jego osobisty kamerdyner Paolo Gabriele wynosił z Kurii tajne dokumenty. Został on w 2012 roku aresztowany i skazany na 1,5 roku więzienia w areszcie domowym. Po kilku miesiącach Gabiele został ułaskawiony przez Benedykta XVI.

Rezygnacja z urzędu i emerytura

11 lutego 2013 roku podczas konsystorza ogłosił nieoczekiwanie rezygnację z posługi biskupa Rzymu, co wytłumaczył podeszłym wiekiem - miał wówczas prawie 86 lat - i utratą sił. Oficjalnie swoją funkcję przestał pełnić 28 lutego 2013 roku o godzinie 20:00.

Jego deklaracja o abdykacji wywołała szok i trzęsienie ziemi w Kościele. Ustąpił po 7 latach i 10 miesiącach. 28 lutego odleciał helikopterem z Watykanu do letniej rezydencji w Castel Gandolfo i zapowiedział, że będzie żył "ukryty dla świata".

Po dwóch miesiącach emerytowany papież, jak zaczął być nazywany, na stałe zamieszkał w klasztorze Matter Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Potem, wraz ze spadkiem sił, przestał pokazywać się publicznie.

Śmierć brata

1 lipca agencja Reutera, powołując się na telewizję Bayerischer Rundfunk, poinformował o śmierci ks. Georga Ratzingera. Brat Benedykta XVI miał 96 lat.

Kilka dni przed śmiercią emerytowany papież Benedykt XVI odwiedził swojego chorego brata w Ratyzbonie. Tamtejsza diecezja apelowała do wiernych o uszanowanie prywatnego charakteru jego wizyty. Była ona, jak podkreślano, pożegnaniem obu braci. Benedykt XVI udał się wtedy za granicę po raz pierwszy od swej rezygnacji w 2013 r.

Ostatnie zdjęcie

W połowie listopada 2022 roku Fundacja Josepha Ratzingera zamieściła zdjęcie papieża emeryta Benedykta XVI. Zostało zrobione na terenie Ogrodów Watykańskich.

Śmierć

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku. Miał 95 lat.

"Benedykt XVI miał niezwykłe ciepło"

Papież ciepły, delikatny, skromny i nieśmiały - tak Benedykta XVI opisywała w RMF FM Hanna Suchocka, była ambasador Polski w Watykanie. Jak wspominała swoje spotkania z Ojcem Świętym?

Benedykt XVI w odróżnieniu od tego, co się o nim pisze, miał takie niezwykłe ciepło i swoistą nieśmiałość - on był wręcz nieśmiały. Jak się znowu z nim spotykałam to wiedziałam, że rozmawiam z człowiekiem niezwykłego intelektu, dlatego nazywano go "papieżem profesorem - mówiła Hanna Suchocka.

Był nieśmiały, prezentował swoje poglądy w sposób koherentny, zwarty, ale był jednocześnie niezwykle ciepły, delikatny i skromny - dodała.

Ja mówiłam, że pisanie o Benedykcie XVI jako o "pancernym kardynale" zupełnie nie pasowało mi do jego osobowości - podkreśliła.