Od 1 września działa w Krakowie Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne. Ośrodek powstał dzięki współpracy samorządu Krakowa i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). W centrum uczą się dzieci z Polski i Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. autyzmem.

27 września ośrodek odwiedzili prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski i koordynator krajowy UNICEF ds. reagowania kryzysowego Rashed Mustafa Sarwar, którzy uroczyście odsłonili tablicę z nazwą centrum.

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne to nie tylko szkoła. Dzieci otrzymują w nim niezbędną opiekę rehabilitantów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i psychologów. Na wsparcie psychologiczne mogą też liczyć rodziny podopiecznych ośrodka.

Od początku wojny Kraków pomaga ukraińskim uchodźcom, których do naszego miasta przybyło około 180 tys. Na początku pomagali wszyscy i to był taki spontaniczny zryw ludzi, a potem włączyły się organizacje międzynarodowe, m.in takie jak UNICEF, który był jedną z pierwszych. Chciałbym podziękować przedstawicielom tej organizacji za wsparcie, dzięki któremu powstał taki ośrodek. Będzie on służył tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują - mówił podczas wizyty prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Rashed Mustafa Sarwar dodał, że jest to wyjątkowe miejsce integracji dla polskich i ukraińskich dzieci.

Ośrodek odpowiada na zdiagnozowane potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Jego działalność obejmuje też m.in. pracę z rodziną ucznia i wsparcie psychologiczne. Założyciele centrum liczą na to, że dzięki obecności dzieci z Polski i Ukrainy powstanie w nim wielokulturowa społeczność.

Obecnie do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego uczęszcza 22 uczniów, docelowo placówka jest gotowa do przyjęcia 40 osób.

Ośrodek prowadzi Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, a zadanie w 2022 r. jest finansowo wspierane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i jest to kwota w wysokości 1, 248 mln zł.