W porównaniu z wyborami prezydenckimi z 2015 r., na g. 12 w całej Polsce wzrosła frekwencja wyborcza. Największy przyrost - o ponad 11 punktów procentowych - odnotowano w województwach: mazowieckim i zachodniopomorskim. Najmniejszy - o ponad 6 pkt. proc. - w woj. podkarpackim.

W wyborach prezydenckich 2015 r. frekwencja wyborcza na godz. 12.00 wyniosła w skali kraju 14,61 proc.

Natomiast w obecnie trwających wyborach prezydenckich podana przez Państwową Komisję Wyborczą frekwencja według danych na godz. 12, to 24,08 proc. - jest więc wyższa niż o tej samej porze w wyborach 2015 r. o 9,47 pkt. proc.

Najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim i wyniosła ona 26,36 proc. W wyborach prezydenckich 2015 r. na tę samą godzinę frekwencja wyniosła 14,43 proc. (wzrost o 11,93 pkt. proc.).

Drugie pod względem frekwencji na g. 12 w tegorocznych wyborach było województwo małopolskie, gdzie wyniosła ona 25,32 proc. uprawnionych, czyli ponad 8 punktów procentowych więcej, niż w wyborach w 2015 r. - wtedy o godz. 12 odnotowano tam frekwencję 16,83 proc.

W tym roku na godz. 12 trzecim pod względem frekwencji jest województwo podlaskie z frekwencją 25,16 proc. Przed pięcioma laty o tej godzinie odnotowano tam 17,12 proc. frekwencji (8,04 pkt. proc.).

Do godz. 12 w województwie łódzkim do urn poszło 24,48 proc. uprawnionych do głosowania, a w 2015 r. było to 13,99 proc. (wzrost o 10,49 pkt. proc.).

Z kolei w województwie śląskim do godz. 12 odnotowano frekwencję na poziomie 24,07 proc., zaś pięć lat temu o tej godzinie frekwencja wyniosła 14,94 proc. (wzrost o 9,13 pkt. proc.).

W województwie pomorskim do godz. 12 zagłosowało 23,97 proc. uprawnionych, czyli o 9,04 pkt. proc. więcej niż w wyborach prezydenckich pięć lat temu (wtedy o godz. 12 odnotowano frekwencję 14,93 proc.).

W województwie podkarpackim do godz. 12 zagłosowało 23,88 proc. uprawnionych, a w 2015 r. było to 17,61 proc. (wzrost o 6,27 pkt. proc.).

W województwie zachodniopomorskim do godz. 12 zagłosowało 23,77 proc. uprawnionych, a przed pięcioma laty było to 12,28 proc. (wzrost o 11,49 pkt. proc.).

W województwie kujawsko-pomorskim o godz. 12 odnotowano frekwencję 23,61 proc., a w 2015 r. było to 14,26 proc. (wzrost o 9,35 pkt. proc.).

Jeśli chodzi o województwo lubelskie, to tam o godz. 12 frekwencja wyniosła 23,35 proc., a w 2015 r. było to 16,27 proc. (wzrost o 7,08 pkt. proc.).

W województwie dolnośląskim o godz. 12 odnotowano frekwencję wyborczą na poziomie 23,19 proc., a pięć lat temu było to 12,88 proc. (wzrost o 10,31 pkt. proc.).

Z kolei w województwie wielkopolskim do godz. 12 do urn poszło 23,06 proc. uprawnionych, a w 2015 r. było to 13,64 proc. (wzrost o 9,42 pkt. proc.).

W województwie warmińsko-mazurskim do godz. 12 odnotowano frekwencję 22,92 proc., a przed pięcioma laty wyniosła ona 13,84 proc. (wzrost o 9,08 pkt. proc.).

W województwie lubuskim o godz. 12 frekwencja wyniosła 22,65 proc., a w 2015 r. było to 12,06 proc. (wzrost o 10,59 pkt. proc.).

W województwie świętokrzyskim o godz. 12 frekwencja wyniosła 22,13 proc.; pięć lat temu było to 13,45 proc. (wzrost o 8,68 pkt. proc.).

Najniższą frekwencję odnotowano w województwie opolskim, gdzie do urn poszło 20,6 proc. uprawnionych. W wyborach w 2015 r. o tej godzinie frekwencja wyniosła 12,82 proc. (wzrost o 7,78 pkt. proc.).