Dziś ostatni dzień na decyzję w sprawie korespondencyjnego głosowania w najbliższych wyborach prezydenckich w gminie Marklowice na Śląsku. To jedna z dwóch gmin w kraju, gdzie ze względu zagrożenie pandemiczne można głosować tylko korespondencyjnie. Taką decyzję podjęła Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak dotąd do urzędu zgłosiła się blisko połowa tych, którzy mogą tam głosować. W całej gminie uprawnionych do głosowania jest ponad 4 200 mieszkańców.

Niespełna 800 pakietów wyborczych jest już skompletowanych i przygotowanych do dostarczenia. Co bardzo ważne - samo zarządzenie korespondencyjnego głosowania nie oznacza automatycznego przekazania każdemu z mieszkańców gminy pakietu wyborczego. Trzeba jeszcze zgłosić chęć korespondencyjnego głosowania w urzędzie gminy. I można to zrobić jeszcze tylko dziś do północy. Kto się spóźni, nie zagłosuje wcale.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Jest kilka sposobów zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego:

- osobiście na druku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w Urzędzie Gminy Marklowice. Wypełnione zgłoszenie wyborca wrzuca do skrzynki oddawczej znajdującej się na parterze urzędu. Druki można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej marklowice.pl

- można wysłać SMS na numer 4301 o treści: Wybory imię (imiona), nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nr pesel, adres na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy, nr telefonu kontaktowego, opcjonalnie adres e-mail. Należy pamiętać, aby na początku sms-sa było słowo "wybory", koszt sms-a według cennika operatora, jak za zwykły sms

- poprzez pocztę elektroniczną na adres wybory@marklowice.pl. W treści e-maila trzeba umieścić następujące dane: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nr pesel, adres na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy, nr telefonu kontaktowego, opcjonalnie adres e-mail

- telefonicznie pod numerem telefonu 32 4592825 od poniedziałku do środy od godziny 7:30 do 15:30

- faksem na numer 324592802 wysyłając następujące dane: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nr pesel, adres na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy, nr telefonu kontaktowego, opcjonalnie adres e-mail.

Za pomocą SMS-a lub maila można zgłaszać kilka osób w jednym SMS-ie lub mailu. Automatycznie jest generowana odpowiedź, że mail lub SMS dotarł na naszą skrzynkę.

Wyborcy, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 24 czerwca, mogą do 26 czerwca zgłaszeć zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Opracowanie: