Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw uchwały Państwowej Komisji Wyborczej ws. wyborów prezydenckich z 10 maja "z pewnością ogłosi" nowy termin głosowania.

10 maja 2020 roku po raz pierwszy w historii III RP doszło do sytuacji, kiedy zarządzone już wybory nie odbyły się.

Wieczorem tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała uchwałę, w której stwierdziła, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów", a także, że fakt ten jest "równoważny w skutkach" z "brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów", o którym mówi art. 293 Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji braku kandydatów w wyborach PKW stwierdza ten fakt w uchwale, a "Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw".

O termin ogłoszenia nowej daty wyborów dziennikarze zapytali marszałek Sejmu w poniedziałkowy wieczór.

"14 dni po ogłoszeniu (uchwały PKW) w Dzienniku Ustaw" - odparła Elżbieta Witek, dodając: "Czekam na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw".

"Muszę się nad tym zastanowić, trzeba stworzyć kalendarz wyborczy, zaopiniować przez PKW. W ciągu 14 dni z pewnością ogłoszę" - podsumowała.