​UE postanowiła nałożyć sankcje na dwie kolejne osoby w związku z trwającą nieuzasadnioną i niesprowokowaną agresją wojskową Rosji na Ukrainę. Chodzi o byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego syna Ołeksandra.

Na liście sankcyjnej, do której dołączono obu Janukowyczów, wymienione są osoby, podmioty i organy objęte sankcjami za to, że uczestniczyły w podważaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy oraz stabilności i bezpieczeństwa tego państwa lub im zagrażały.

W przypadku Ołeksandra Janukowycza dodatkowym zarzutem jest prowadzenie transakcji z separatystami w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Sankcje polegają na zakazie wjazdu do UE oraz zamrożeniu aktywów na terenie Unii.

Winni zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

Unia Europejska stanowczo potępia masowe ataki Rosji na ludność cywilną i cywilną infrastrukturę oraz wzywa Rosję do niezwłocznego i bezwarunkowego wycofania wszystkich oddziałów i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w ramach jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową.

Jak podkreśliła KE w komunikacie, międzynarodowe prawo humanitarne - w tym przepisy dotyczące traktowania jeńców wojennych - musi być przestrzegane oraz trzeba natychmiast umożliwić bezpieczny powrót Ukraińców, którzy zostali przymusowo wywiezieni do Rosji, zwłaszcza dzieci. 

Rosja, Białoruś i wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i inne najpoważniejsze zbrodnie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje działania, zgodnie z prawem międzynarodowym - dodano.

W konkluzjach z 23-24 czerwca 2022 r. Rada Europejska podkreśliła, że UE pozostaje głęboko zaangażowana w zapewnianie Ukrainie dalszego wsparcia wojskowego, by pomóc temu krajowi w egzekwowaniu jego niezbywalnego prawa do samoobrony w obliczu rosyjskiej agresji oraz w obronie jego integralności terytorialnej i suwerenności.