Ogłoszono, że w ramach nowego partnerstwa – przy wsparciu finansowym ze strony Zjednoczonego Królestwa w kwocie do 10 mln GBP – zapewniany będzie dach na głową i prąd dla Ukraińców wysiedlonych z powodu rosyjskich ataków.Brytyjsko-polskie partnerstwo pozwoli na zapewnienie niezbędnego zakwaterowania zastępczego w wybudowanych specjalnie w tym celu osiedlach dla ponad 700 spośród tych wysiedleńców w Ukrainie, którzy najbardziej wymagają szczególnego traktowania. Zostaną też dostarczone agregaty, które zaspokoją pilne zapotrzebowanie na prąd wynikające z przeprowadzonych zimą rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Wielka Brytania i Polska zbudują dwa duże osiedla na zachodzie i wschodzie Ukrainy, aby zapewnić schronienie ludziom zmuszonym do opuszczenia swoich domów z powodu barbarzyńskich ataków dokonywanych przez Rosjan. Wielka Brytania ogłosiła, że udzieli wsparcia finansowego w kwocie do 10 mln GBP w ramach nowego brytyjsko-polskiego partnerstwa, które umożliwi zapewnienie tymczasowych obiektów mieszkalnych, przekazanie źródeł zasilania i udzielenie pomocy ludziom, którzy stracili domy w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę. 

Na dwóch osiedlach, we Lwowie na zachodzie Ukrainy i w Połtawie na wschodzie kraju, będzie można zakwaterować ponad 700 osób spośród tych wymagających szczególnego wsparcia Ukraińców, którzy uciekli przed ciężkimi walkami frontowymi lub stracili własne domy w wyniku rosyjskich bombardowań.  

Uznaje się, że w Ukrainie pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 17,6 milionów osób, a ponad 8 milionów zostało zarejestrowanych w Europie jako uchodźcy, co stanowi największą falę przemieszczania się ludności w Europie od czasów II wojny światowej. Z powodu katastrofalnych skutków napaści dokonanej przez prezydenta Putina pomocy humanitarnej potrzebuje niemal 50% przedwojennej ludności Ukrainy.

Do tej pory ok. 6 milionów osób zostało wewnętrznie przesiedlonych na terenie Ukrainy. Osoby te zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i borykania się z trudnymi warunkami zimowymi z powodu brutalnej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, realizowanej pełnoskalowo z naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. 

Trwający rosyjski ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej pozbawił też prądu blisko 10 milionów osób. Z powodu powszechnych braków zasilania, w niektórych przypadkach trwających nawet przez dwanaście godzin na dobę, rodziny aby przetrwać muszą uciekać się do tak desperackich działań jak topienie śniegu, żeby mieć wodę czy też podgrzewanie cegieł, aby się ogrzać.

Dzięki partnerstwu, za pośrednictwem szkół, szpitali i domów kultury, na obszary odzyskane i przyfrontowe, w tym w Charkowie, Doniecku, Zaporożu, Mikołajowie, Odessie i Chersoniu dostarczone zostaną agregaty prądotwórcze o wartości 2,6 mln funtów, aby wspomóc nawet 450 tys. osób.

Wielka Brytania i Polska współpracują także z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem, udzielając wsparcia finansowego w wysokości do 2,5 mln funtów, aby pomóc ludziom w radzeniu sobie w skrajnie niskich temperaturach podczas surowej zimy.

Brytyjski Minister Spraw Zagranicznych James Cleverly powiedział: "Putin od roku ciągle atakuje obiekty mieszkalne i infrastrukturę cywilną, a ludność Ukrainy płaci za to wysoką cenę. To nowe brytyjsko-polskie partnerstwo pomoże w dostarczaniu oświetlenia, ogrzewania i dachu nad głową najbardziej potrzebującym.  Jako społeczność międzynarodowa jesteśmy zdecydowani wspierać naród ukraiński aż do zwycięstwa i osiągnięcia sprawiedliwego pokoju na zasadach określonych przez Ukrainę".

Polski Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau powiedział: "Polska zaczęła pomagać Ukrainie jako pierwsza już we wczesnych godzinach porannych 24 lutego 2022 r. Niewiele później z pomocą ruszyła Wielka Brytania. Dziś współpracujemy, aby pomóc Ukrainie i ukraińskiej ludności. Z kart naszej historii wiemy, że Ukraina walczy o wolność nie tylko swoją, ale i naszą. Nie ma wolnej Europy bez wolnej Ukrainy. Dziś stajemy ramię w ramię ze Zjednoczonym Królestwem, zapewniając dach nad głową, ogrzewanie, a przede wszystkim niosąc nadzieję wewnętrznie przesiedlonym Ukraińcom na zachodzie i na środkowym wschodzie kraju. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie była drugim aktem barbarzyńskiej tragedii »ruskiego miru«. Pierwszy akt rozpoczął się niemal dekadę temu aneksją Krymu przez Rosję. Aktem trzecim i zarazem ostatnim, który napiszą Ukraińcy, będzie zakończenie działań wojennych i nastanie pokoju".

Mer Lwowa Andrij Sadowy powiedział: "Pragnę podziękować naszym międzynarodowym partnerom za wsparcie i pomoc. Wspólnie zdołaliśmy zrealizować ten projekt na wysokim poziomie, tworząc wygodne miejsca zakwaterowania dla przesiedlonych Ukraińców, którzy potrzebują nowego i bezpiecznego domu w krótkim czasie. Dzięki Waszemu wsparciu setki osób mają szansę na nowe życie, po tym jak Rosja odebrała im dotychczasowe."

W poniedziałkowym otwarciu nowego osiedla we Lwowie, oprócz wysokich rangą przedstawicieli władz Ukrainy, udział wzięli ambasadorowie Wielkiej Brytanii i Polski w Ukrainie, Melinda Simmons i Bartosz Cichocki.

Brytyjsko-polski projekt polegający na zapewnianiu obiektów mieszkalnych jest realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Projekt ten stanowi rozwinięcie dotychczasowego polskiego programu zapewniania obiektów mieszkalnych w Ukrainie, w ramach którego stworzono już dach nad głową dla dziesiątek tysięcy ludzi.

Pomoc humanitarna o wartości 220 milionów funtów jest kierowana przede wszystkim do osób, które najbardziej wymagają szczególnego traktowania, w tym kobiet i dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Dotychczas pomogliśmy dotrzeć we wsparciem do ponad 15,8 mln osób potrzebujących w czasie bieżącego kryzysu.

źródło: Ambasada Brytyjska w Warszawie