Pełna skala okrucieństw dokonanych w Mariupolu nie została jeszcze ujawniona – podkreśliła w czwartek Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet w swoim wystąpieniu przed Radą Praw Człowieka ONZ.

W mieście znaleziono już tysiące ciał zabitych cywilów - poinformowała komisarz. Jak jednak dodała, w strefach, gdzie trwają natężone walki - w tym w Mariupolu - jej zespół miał trudności z dostępem i pozyskiwaniem informacji. Dlatego pełna skala okrucieństw dokonanych na mieszkańcach nie została jeszcze odkryta.

W rejonie kijowskim, gdzie odnaleziono ponad tysiąc ciał cywilów, ich morderstwa "często wydają się być intencjonalne, przeprowadzone przez snajperów i żołnierzy" - podkreśliła Bachelet. Dowody wskazują, że wiele z tych osób zostało poddanych gwałtownym egzekucjom - dodała. Niektóre ze zwłok nosiły ślady wskazujące na tortury, inne ślady świadczą o śmierci części osób w wyniku braku pomocy medycznej.

Na początku maja zespół Wysokiej Komisarz odwiedził 14 wsi i miasteczek w rejonie kijowskim i czernihowskim i zebrał relacje naocznych świadków o ich zabitych, rannych, zatrzymanych i uprowadzonych krewnych, przyjaciołach i sąsiadach.

Bachelet powtórzyła swoje wezwanie do "obu stron konfliktu" o poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.