Niewykluczone, że już za tydzień Komisja Europejska zaproponuje zakaz sprzedaży mefedronu we wszystkich krajach Wspólnoty. Unijna komisja zdrowia zwróciła się do Komisji Europejskiej o jak najszybsze zajęcie się problemem dopalaczy w Unii.

Komisja, żeby skuteczniej walczyć z dopalaczami chce zaproponować zakaz całych grup substancji. Wszystko po to, żeby za każdym razem nie wprowadzać indywidualnych zakazów.

W pierwszej kolejności Bruksela wystąpi z zakazem mefedronu, który został uznany przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków w Lizbonie za środek szkodliwy dla zdrowia. Do tej pory 14 krajów Unii wprowadziło na swoim terytorium zakaz tej substancji.

KE przyznaje jednak, że walka z dopalaczami nie będzie łatwa. Trudno będzie kontrolować sprzedaż przez internet. Najwięcej internetowych sklepów z "produktami kolekcjonerskimi" znajduje się w Wielkiej Brytanii i Holandii. Mefedron to używany w dopalaczach organiczny związek chemiczny, pochodna katynonu. Stosowany jako stymulant i empatogen.