Papież Franciszek i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zaapelowali o dialog i poszanowanie prawa międzynarodowego na Ukrainie. Ich wezwanie znalazło się we wspólnej deklaracji podpisanej w Stambule.

W dokumencie, ogłoszonym przez Watykan po ceremonii jego podpisania w Fanarze, siedzibie ekumenicznego patriarchatu Konstantynopola, Franciszek i Bartłomiej napisali, że pamiętają o wszystkich narodach cierpiących z powodu wojny.  

Modlimy się szczególnie o pokój na Ukrainie, kraju o dawnej tradycji chrześcijańskiej, i apelujemy do zaangażowanych w konflikt stron o poszukiwanie drogi dialogu i poszanowanie prawa międzynarodowego, aby położyć kres konfliktowi i pozwolić wszystkim Ukraińcom żyć w zgodzie - głosi deklaracja.

Jej sygnatariusze wyrazili niepokój z powodu sytuacji w Iraku, Syrii i na całym Bliskim Wschodzie.

Do rządzących zaapelowali o zaangażowanie w obronie prześladowanych wspólnot chrześcijańskich oraz o umożliwienie im pozostania w ojczystej ziemi. Nie możemy pogodzić się z myślą o Bliskim Wschodzie bez chrześcijan, którzy wyznają tam imię Jezusa od dwóch tysięcy lat - podkreślili.

Straszliwa sytuacja chrześcijan i tych wszystkich, którzy cierpią na Bliskim Wschodzie, wymaga nie tylko nieustannej modlitwy, ale także odpowiedniej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej - oświadczyli.

W dokumencie mowa jest też o woli konstruktywnego dialogu z islamem, opartego na wzajemnym szacunku i przyjaźni. Muzułmanie i chrześcijanie, inspirowani wspólnymi wartościami i umocnieni prawdziwymi uczuciami braterskimi, są wezwani do współpracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i szacunku dla godności i praw każdego człowieka, zwłaszcza w regionach, w których, niegdyś żyli przez stulecia w pokojowej koegzystencji, a teraz tragicznie cierpią razem z powodu okropności wojny - głosi deklaracja.

Papież i ekumeniczny patriarcha zobowiązali się też do wzmożenia wysiłków na rzecz pełnej jedności chrześcijan, zwłaszcza między katolikami a prawosławnymi.

(mpw)