Jak godnie żyć, gdy musisz przetrwać za 50 gr na dzień i brakuje nawet na mydło? Co czuje rodzic, który dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie dziecka i kobieta, której mąż zostaje sparaliżowany? Jak się nie poddać, gdy opuszczasz dom dziecka, a jedyne co masz, to komplet pościeli? Najnowszy Raport o biedzie bije na alarm: w Polsce tysiące ludzi zostało zepchniętych na margines społeczeństwa - nikt ich nie słucha. Wydany przez Szlachetną Paczkę dokument oprócz statystyk zawiera poruszające historie ludzi biednych. Tylko w ubiegłym roku zorganizowano ponad 40 tys. spotkań z potrzebującymi.

21 HISTORII, KTÓRE NIE DADZĄ NAM SPAĆ

W tabelkach nie da się ująć upokorzenia, wstydu, samotności i braku nadziei na lepszą przyszłość. Liczby i procenty nie oddadzą tego, co czuje rodzic, który dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie dziecka i kobieta, która traci męża w wypadku. Żaden wykres nie opowie o staruszce, której brakuje nawet na mydło, bo musi przeżyć za 50 groszy na dzień. Nie opisze przerażenia dziecka, które traci dach nad głową w wyniku pożaru. Nie opowie historii chłopca z ubogiej rodziny, który marzy o czerwonych adidasach i swoje oszczędności wydaje na taksówkę oraz leki dla taty, który nagle zachorował. Dlatego w Raporcie znalazło się 21 prawdziwych historii, które ilustrują, kim są potrzebujący.

Jedną z opisanych historii jest ta dotycząca pana Jana, który przeżył utratę pracy, majątku, śmierć rodziców i załamanie nerwowe. Pan Jan nie korzysta z zasiłków, bo wstydzi się prosić. W wieku 43 lat podpisał umowę-zlecenie. Pracuje jako goniec. Rower zrobił sobie sam z części ze złomu. Dziennie przejeżdża średnio 50 km. Jego największe marzenia to: kurtka zimowa, butla gazowa, nowy rower.

BIEDA A 500+

Raport omawia problem biedy w sześciu kategoriach: starość i samotność, choroba lub niepełnosprawność w rodzinie, trudny start w samodzielność, rodzina wielodzietna, nieszczęście i samodzielny rodzic. Co ciekawe, Program 500+ wpłynął na to, jacy potrzebujący są objęci pomocą Szlachetnej Paczki.

Udział rodzin wielodzietnych wśród beneficjentów Szlachetnej Paczki spadł dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, a wśród rodzin wielodzietnych włączonych do projektu, zdecydowana większość to rodziny, dla których źródłem problemu jest dodatkowa bariera - choroba/niepełnosprawność/nieszczęśliwe zdarzenie losowe.

FAKTY I WNIOSKI

W Raporcie autorzy przedstawiają dziesięć wstrząsających faktów na temat biedy w naszym kraju. Przykłady: 1,6 zł - tyle dziennie przypada na jedną osobę w blisko 15 proc. rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością (to mniej niż cena bochenka chleba). Co trzeci senior nie może wydać więcej niż 7 zł dziennie, żeby nie popaść w długi.

Wnioski, które znajdują się w Raporcie, zmieniają perspektywę projektowania pomocy społecznej w Polsce. Pomoc materialna jest ważną, ale nie jedyną formą wsparcia potrzebną do wyjścia z biedy.

Jak pokazuje Raport, największą trudnością dla potrzebujących jest brak płynności finansowej oraz zaradności w zarabianiu i wydawa­niu. Co druga z biednych rodzin ma zaległości z opłatami, pożyczkami i kredytami. Wskazane jest zatem wsparcie poprzez edukację w obszarze zarabiania i planowania budżetu.

Bardzo istotnym problemem jest men­talne uwięzienie w biedzie, poczucie przygniecenia teraźniejszą sytuacją i wykluczenie społeczne. Ludzie biedni nie mają szansy na oderwa­nie się od wyczerpującej rzeczywi­stości. Obniża się ich poczucie wartości, co wpędza ich w błędne koło porażek. Szczególnie ważne jest więc wsparcie społeczne otoczenia i wzrost wrażliwo­ści społecznej na ludzi wykluczonych.

POTRZEBUJĄCY TO BOHATEROWIE

Mamy wrażenie, że po wszystkich ostatnich wydarzeniach w przestrzeni publicznej, Polacy pogubili się w tym, kto potrzebuje pomocy. Przez to chęć do pomagania zmalała. Tymczasem Szlachetna Paczka dociera do tych prawdziwie potrzebujących i pokazuje Polakom, kto naprawdę potrzebuje pomocy - mówi ks. Jacek Stryczek, założyciel Szlachetnej Paczki.

Wnioski wynikające z Raportu pokazują, jak dziś wyciągać ludzi z biedy. My już wdrażamy program edukacji w obszarze zarabiania i planowania budżetu. Organizujemy projekty specjalistyczne - pomoc prawną i lekarską dla rodzin i długotrwałe wsparcie dla samotnych seniorów. Chcemy przeprowadzić tych ludzi do normalności - dodaje Stryczek.

Cały Raport o biedzie w Polsce znajdziecie >>> TUTAJ <<<

APA