Ile Polacy wydadzą na zakupy związane z organizacją świąt? Jak wynika z sondażu IBRiS Homo Homini przygotowanego na zlecenie serwisu Fakty.interia.pl, blisko 42 proc. ankietowanych planuje wydać na organizację tegorocznych Świąt Wielkanocnych mniej niż 300 zł.

Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowią osoby, które na organizację świąt planują wydać między 101 a 300 złotych (29,3 proc.). Nieznacznie mniej, bo 25,1 proc. ankietowanych, ma w planach wydatki rzędu 301-500 zł.

Dla wielu osób Wielkanoc wiąże się z wydatkiem do 100 zł (12,3 proc.), a 13,4 proc. badanych Polaków nie ponosi żadnych kosztów. Ci, którzy na święta chcą wydać więcej niż 500, ale mniej niż 700 zł stanowią 9,4 proc. Niewielu Polaków będzie stać na wydatek powyżej 700 zł. Takie kwoty deklaruje w sondażu zaledwie 6,8 proc. badanych.

Najwięcej wydadzą na święta osoby w wieku 45-54 lat. Blisko 42 proc. zamierza przeznaczyć na ten cel od 301 do 500 złotych.

Osoby w wieku od 18 do 24 lat w większości (aż 53,3 proc.) nie wydadzą na święta nic. 50 proc. grupy, która nie wyda na święta ani grosza, stanowią mieszkańcy dużych miast i metropolii.

Mieszkańcy wsi, a także małych i średnich miast najczęściej deklarowali kwoty od 100 do 500 zł. Ankietowani powyżej 65. roku życia (ponad 40 proc.) mają w planach wydatki od 101 do 300 zł.

Co ciekawe, takie same wydatki na organizację Świąt Wielkanocnych (przedział 101-300 zł) deklarują osoby, które zarabiają mniej niż 1 tys. zł oraz te, które zarabiają 5-6 tys. zł miesięcznie (odpowiednio 23 i 24,1 proc.).

Badanie o charakterze ogólnopolskim zostało zrealizowane 14 kwietnia 2014 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).