Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenia, dzięki którym każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów - poinformował we wtorek resort edukacji.

MEN podkreśla, że nowe rozporządzenie to "odpowiedź na prośby dyrektorów szkół".

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez nauczycieli spoza danej szkoły. W zespołach będą mogły być także osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, ale w szkole nie przepracowały ani jednego dnia.

"Zaproponowane zmiany w rozporządzeniach pozwolą na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole" - wskazuje MEN.

Kolejną zmianą w przepisach jest zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, jeżeli zdających w sali egzaminacyjnej jest ponad 25 w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty i 30 w przypadku egzaminu maturalnego.

W bieżącym roku szkolnym egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony 10, 11 i 12 kwietnia, egzamin ósmoklasisty - 15, 16 i 17 kwietnia. 6 maja mają się zaś rozpocząć matury. Terminy te zbiegają się z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajkiem w oświacie.

We wtorek po południu wznowiono przerwane rano, po dwóch godzinach obrad, nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Rano strony rządowa i związkowa przedstawiły nowe propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.