Z okazji startujących dziś Igrzysk Olimpijskich w Soczi na głównej stronie Google'a zagościła Karta Olimpijska. Jest to zbiór zasad, których powinni przestrzegać organizatorzy i uczestnicy zbliżających się zawodów.

Google Doodle, czyli grafika zastępująca tradycyjne logo wyszukiwarki, pojawia się na głównej stronie tylko z okazji ważnych wydarzeń. W ten sposób Google przypomina o istotnych rocznicach, datach i postaciach. Tym razem umieszczono tam Kartę Olimpijską.

Pod grafiką umieszczony został cytat z karty: "Uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy musi mieć możliwość uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w zgodzie z duchem olimpijskim, czyli w atmosferze wzajemnego zrozumienia, przyjaźni, solidarności i zasad fair play"  

W skrócie informacje o Karcie zamieścił na swojej stronie Polski Komitet Olimpijski.

"Przepisy służyć mają trzem celom: Jako podstawowe narzędzie o charakterze konstytucyjnym, Karta Olimpijska ustanawia i przywołuje fundamentalne zasady oraz zasadnicze wartości olimpizmu. Pełni rolę statutu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Określa główne wzajemne prawa i obowiązki trzech głównych elementów Ruchu Olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowych Federacji i Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz Komitetów Organizacyjnych Igrzysk Olimpijskich, których obowiązkiem jest postępowanie zgodnie z Kartą Olimpijską".

TUTAJ można przeczytać pełny tekst Karty Olimpijskiej.