Idziesz do lokalu wyborczego, odbierasz karty do głosowania i wrzucasz je do urny. Co dalej? Sprawdź, jaką drogę przebiega Twój głos…

Po zakończeniu głosowania komisja obwodowa w lokalu wyborczym otwiera urnę, liczy głosy i sporządza protokół z głosowania. W przypadku jesiennych wyborów samorządowych będzie to kilka protokołów - z wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta.

Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnia, że komisja obwodowa segreguje osobno głosy oddane w wyborach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz na włodarzy. Ponadto osobo grupowane są głosy oddane na listy poszczególnych komitetów wyborczych a także głosy nieważne oraz niewykorzystane karty do głosowania. Głosy oraz niewykorzystane karty pakuje się, opisuje i opieczętowuje. Następnie w dużych, opieczętowanych paczkach - często są to worki - głosy są deponowane u wójta, w urzędzie gminy -tłumaczy. Komisja przewozi do punktu odbioru protokołów mieszczącego się najczęściej w urzędzie gminy także pozostałe materiały z głosowania np. spisy wyborców.

Do zdeponowanych materiałów nikt nie ma dostępu poza komisją obwodową, która je sporządziła. Ma do nich dostęp w razie potrzeby także sąd badający protesty wyborcze oraz organy ścigania i sądy prowadzące postępowania karne, jeśli materiały z głosowania stanowiłyby dowód w postępowaniu karnym - zapewnia Lorentz.

Karty do głosowania mogą być zniszczone 30 dni po zamknięciu procedury związanej z protestami wyborczymi.  Co ważne, w wyborach samorządowych istnieje domniemanie ważności wyborów - czyli jeśli nie wpłyną protesty wyborcze lub żaden z protestów nie doprowadzi do uznania nieważności wyborów, wybory samorządowe są uznawane za ważne. Karta do głosowania jest niszczona, ale informacja o nim w protokołach z głosowania jest archiwizowana wieczyście.

Sporządzone przez komisje obwodowe protokoły z głosowania w opieczętowanych kopertach są przewożone do terytorialnych komisji wyborczych, które następnie na ich podstawie ustalają wyniki wyborów na swoim szczeblu. Komisja powiatowa oprócz wyników głosowania do rady powiatu sporządza także zbiorcze wyniki głosowania na obszarze powiatu w wyborach do sejmiku a następnie przekazuje protokół zbiorczy komisji wojewódzkiej.   Każda komisja po ustaleniu wyników na swoim obszarze przekazuje protokoły właściwemu komisarzowi wyborczemu; jest ich 51.