Reżim Aleksandra Łukaszenki chce utrudnić życie naszym rodakom mieszkającym na Białorusi, którzy otrzymali Kartę Polaka. Jak podaje agencja Interfax-Zachód, resort sprawiedliwości w Mińsku pracuje nad ustawą, zgodnie z którą posiadanie takiego dokumentu będzie niezgodne z prawem.

Powstająca ustawa "O ochronie narodowych interesów Białorusi" przewiduje, że bezprawne będzie korzystanie z ulg przyznanych przez inne państwo w związku z poglądami politycznymi, religijnymi czy narodowością.

Co to w praktyce oznacza? Źródła w resorcie sprawiedliwości poinformowały, że jeśli Kartę Polaka otrzyma białoruski urzędnik państwowy i się jej nie zrzeknie, będzie to podstawą do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Karta Polaka od dłuższego czasu jest solą w oku białoruskich władz. W zeszłym miesiącu tamtejszy sąd konstytucyjny orzekł, że ten dokument jest niezgodny z 

kilkoma przepisami. W konsekwencji do działania ruszył białoruski rząd, tworząc prawo, które może zniweczyć projekt Karta Polaka na Białorusi.