Rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o NBP. Dają one Bankowi Centralnemu możliwość kupna i sprzedaży tak zwanych dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym. Nowelizacja ustawy o NBP pojawia się w rozmowie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza i prezesa NBP Marka Belki, której nagranie upublicznił tygodnik "Wprost".

Zgodnie z unijnym prawem nabywanie na rynku pierwotnym obligacji skarbowych przez Banki Centralne wszystkich państw Unii jest zabroniony. Zakaz ten nie obejmuje natomiast zakupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym. Monitoringiem transakcji zajmuje się Europejski Bank Centralny, który pilnuje, by nie stały się one formą pośredniego finansowania budżetu państwa, czy sektora publicznego.

W projekcie mowa jest o tym, że "nabywanie obligacji skarbowych przez NBP na rynku wtórnym, jest - co do zasady - dopuszczalne, dla realizacji ustawowych jego zadań, w szczególności zadań w zakresie prowadzonej polityki pieniężnej oraz działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego (...)".

Zmiana w ustawie o NBP proponuje również wprowadzenie rotacyjności kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej: 1/3 składu RPP byłaby powoływana co 2 lata w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Nieoficjalnie można było jednak usłyszeć, że na późniejszym etapie prac już nad samym projektem nowelizacji ustawy o NBP dojdzie do modyfikacji mechanizmu rotacyjności kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej. Nowy mechanizm nie został jeszcze opracowany, ale dotychczasowy musimy zmodyfikować, aby proces rotacyjności kadencji członków Rady przebiegał zgodnie z naszą intencją zapewnienia płynnej i stabilnej zmiany 1/3 składu. Nie jest rozpatrywany powrót do pierwotnego pomysłu, czyli dwukadencyjności dla członków RPP - twierdzi jeden z rozmówców PAP.

Nowelizacja ustawy o NBP pojawia się w rozmowie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza i prezesa NBP Marka Belki, której nagranie upublicznione zostało przez tygodnik "Wprost". Rozmowa dotyczy m.in. hipotetycznego wsparcia przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać PiS; w tej części rozmowy Belka mówi m.in. o warunku pojawienia się nowego ministra finansów, w miejsce Jacka Rostowskiego oraz że bardzo ważną sprawę jest nowelizacja ustawy o banku centralnym.

Donald Tusk zapewniał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że projekt założeń powstał jeszcze przed rozmową Sienkiewicza z Belką i nie jest owocem tej rozmowy. Po tej rozmowie nie zmienił się zasadniczo kształt tego projektu" - oświadczył. "Projekt tej ustawy, skierowany przez NBP i procedowany wspólnie z ministrem finansów jest sprzed kilku miesięcy wcześniej. To jest łatwe do sprawdzenia - przekonywał premier.