Dziś kolejne egzaminy maturalne. Abiturienci będą rozwiązywać zadania z chemii i historii. Nie są to egzaminy obowiązkowe - przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Na RMF24.pl opublikujemy arkusze i propozycje rozwiązań z obu przedmiotów, które przygotują eksperci portalu Interia.pl!

Dziś kolejne egzaminy maturalne. Abiturienci będą rozwiązywać zadania z chemii i historii. Nie są to egzaminy obowiązkowe - przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Na RMF24.pl opublikujemy arkusze i propozycje rozwiązań z obu przedmiotów, które przygotują eksperci portalu Interia.pl!
Zdjęcie ilustracyjne /Józef Polewka /RMF FM

O godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin maturalny z chemii. Po południu - punktualnie o 14:00 - abiturienci otworzą arkusze z zadaniami z historii.

Arkusze i rozwiązania z obu przedmiotów będziemy na bieżąco publikować na RMF24.pl! Przykłądowe rozwiązania przygotują eksperci portalu Interia.pl

Matura 2018: Zobacz arkusze i rozwiązania z wcześniejszych egzaminów

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Biologia - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018. WOS - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi <<<

>>> Matura 2018: Język niemiecki - poziom podstawowy [ARKUSZ i ROZWIĄZANIA] <<< 

>>> Matura 2018: Język niemiecki - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ROZWIĄZANIA] <<<

Matura 2018: Jakie przedmioty?

Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym (w formie pisemnej): język polski, matematykę i język obcy nowożytny - najchętniej wybierany jest oczywiście angielski. 

Maturzysta musi także przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego dodatkowego przedmiotu. Do wyboru ma: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę etniczną, język łemkowski, język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Matura 2018: Kiedy abiturient zdaje maturę?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

(ł)