Fizykę i astronomię zdawało dziś na maturze 21 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników i 4,8 tys. osób z poprzednich roczników. Poniżej publikujemy arkusz CKE fizyka i astronomia poziom rozszerzony oraz rozwiązania zaproponowane przez eksperta interia.pl.


Matura 2018 z fizyki i astronomii trwała 180 minut. Egzamin odbywał się na poziomie rozszerzonym. Fizyka i astronomii jest jednym z przedmiotów wyboru - uczniowie deklarują chęć jej zdawania.

Aby zdać maturę uczeń musi podejść do trzech egzaminów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego i uzyskać co najmniej 30 proc. Maturzysta musi też podejść do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (maksymalnie może ich wybrać sześć). W tym przypadku nie ma określonej minimalnej liczby punktów, jaką uczeń musi uzyskać.

Arkusze CKE wraz z odpowiedziami z egzaminów, jakie odbyły się dotychczas, publikowaliśmy w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018. Arkusze" (kliknij tutaj)

Każdy maturzysta musi też zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Wyniki z egzaminów ustnych uczeń poznaje w dniu przeprowadzenia egzaminu. Wyniki matur pisemnych zostaną ogłoszone 3 lipca.

Fizyka i astronomia - poziom rozszerzony - arkusz CKE (pobierz tutaj)

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARKUSZ CKE - FIZYKA I ASTRONOMIA (poziom rozszerzony) - WRAZ Z NIEOFICJALNYMI ODPOWIEDZIAMI.Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w serwisie interia.pl