W czwartek rano abiturienci zmierzyli się z biologią. Nie był to egzamin obowiązkowy - pisali go jedynie ci maturzyści, którzy wybrali biologię jako przedmiot dodatkowy. Poniżej publikujemy arkusz CKE - biologia (poziom rozszerzony) - wraz z propozycjami rozwiązań. Zapraszamy!

W czwartek rano abiturienci zmierzyli się z biologią. Nie był to egzamin obowiązkowy - pisali go jedynie ci maturzyści, którzy wybrali biologię jako przedmiot dodatkowy. Poniżej publikujemy arkusz CKE - biologia (poziom rozszerzony) - wraz z propozycjami rozwiązań. Zapraszamy!
Zdjęcie ilustracyjne /Bartosz Sroczyński /Bartosz Sroczyński, RMF FM

Biologię na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy zdecydowało się napisać ponad 50 tys. tegorocznych abiturientów. 

W tym roku wśród najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych biologia plasuje się na piątym miejscu. Wyprzedza ją język angielski, geografia, matematyka i język polski.

Na przedmiotach dodatkowych nie określa się progu zdawalności. Egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym nie można więc nie zdać, ale wynik liczy się przy rekrutacji na studia. 

Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Abiturient musi też napisać co najmniej jeden egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie może ich wybrać sześć. Maturzyści muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Minimalny wynik w przypadku przedmiotów obowiązkowych - konieczny by zdać maturę - wynosi 30 proc.


PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARKUSZ CKE - BIOLOGIA (poziom rozszerzony) -  razem z propozycjami rozwiązań. 


Matura 2018: Zobacz wcześniejsze arkusze!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>>Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ I ODPOWIEDZI] <<<

>>>Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ I ODPOWIEDZI] <<<