Z jakich materiałów pomocniczych będą mogli korzystać tegoroczni maturzyści? Wyjaśniamy!

Z jakich materiałów pomocniczych będą mogli korzystać tegoroczni maturzyści? Wyjaśniamy!
Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

Informacje na temat materiałów i przyborów pomocniczych na maturze w 2018 roku opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Każdy zdający powinien mieć obowiązkowo długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań. Jeżeli konieczne jest wykonanie rysunków, wykonuje się je długopisem, a nie ołówkiem.

Jeśli chodzi o przedmioty podstawowe, sytuacja kształtuje się następująco:

- język polski - na egzaminie obowiązkowo musi być dostępny słownik ortograficzny, poprawnej polszczyzny, w liczbie nie mniej niż jeden na 25 osób; te pomoce zapewnia szkoła;

- matematyka - na egzaminie obowiązkowe są: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (umożliwiający wykonywanie jedynie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb) oraz wybrane wzory matematyczne;

- na języku obcym nowożytnym nie korzysta się z pomocy.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj