Maturzyści mierzą się dziś z pisemnym egzaminem z języka rosyjskiego. Test na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Chęć zdawania na maturze rosyjskiego zadeklarowało w tym roku około 10 tys. maturzystów, czyli blisko 3 proc. abiturientów.

Rano, o godz. 9 rozpoczął się egzamin na poziomie podstawowym. Po południu (o godz. 14) maturzyści rozpoczęli test na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym chce zdawać niecały tysiąc abiturientów.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego.

Poniżej znajdziecie wszystkie arkusze maturalne i propozycje odpowiedzi, przygotowane przez ekspertów.

Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: MATEMATYKA, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI

Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ARKUSZ cz. I
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ARKUSZ cz. II
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI cz. I i II

Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom podstawowy - ODPOWIEDZI


Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: Język łaciński i kultura antyczna, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Język łaciński i kultura antyczna, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: WOS, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: WOS, poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: WOS, poziom podstawowy - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI
Matura 2014: WOS, poziom rozszerzony - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI

Matura 2014: Biologia, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Biologia, poziom rozszerzony - ARKUSZ


Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ CZĘŚĆ 1
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ CZĘŚĆ 2
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA CZĘŚĆ 2
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom dwujęzyczny - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom dwujęzyczny - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK NIEMIECKI, poziom rozszerzony - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI

(abs)