Maturzyści rozpoczęli egzamin pisemny z języka niemieckiego. Test na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Chęć zdawania na maturze języka niemieckiego zadeklarowało w tym roku około 38 tys. maturzystów, czyli 11 proc. abiturientów.

Rano, o godz. 9:00 rozpoczął się egzamin na poziomie podstawowym, a po południu (o godz. 14:00) na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym chce zdawać 4,4 tys. abiturientów.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego.

Poniżej znajdziecie wszystkie maturalne arkusze oraz propozycje odpowiedzi, przygotowane przez ekspertów!

Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
Matura 2014: JĘZYK POLSKI, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: MATEMATYKA, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: MATEMATYKA, poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI

Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ARKUSZ cz. I
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ARKUSZ cz. II
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA
Matura 2014: JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI cz. I i II

Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: FIZYKA I ASTRONOMIA poziom podstawowy - ODPOWIEDZI


Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: Język łaciński i kultura antyczna, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Język łaciński i kultura antyczna, poziom rozszerzony - ARKUSZ

Matura 2014: WOS, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: WOS, poziom rozszerzony - ARKUSZ
Matura 2014: WOS, poziom podstawowy - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI
Matura 2014: WOS, poziom rozszerzony - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI

Matura 2014: Biologia, poziom podstawowy - ARKUSZ
Matura 2014: Biologia, poziom rozszerzony - ARKUSZ