Projekt raportu ws. katastrofy 10 kwietnia został przekazany stronie polskiej. Dokument wręczył Edmundowi Klichowi wiceprzewodniczący MAK, szef jego Komisji Technicznej Aleksiej Morozow. Projekt końcowego raportu liczy 210 stron; napisany jest czcionką o rozmiarze 12.

Jak dowiedziała się PAP, projekt raportu to rozwinięcie ustaleń zaprezentowanych w raporcie wstępnym MAK z maja.

Na godz. 16 (godz. 14 czasu polskiego) MAK zwołał konferencję prasową poświęconą przekazaniu Polsce dokumentu. MAK informował wcześniej, że nie przewiduje się upublicznienia projektu raportu.

Projekt raportu ma zostać przesłany do Polski pocztą dyplomatyczną.