Resort kultury opublikował na swoich stronach internetowych wytyczne dotyczące funkcjonowania kin. Mogą one wznowić działalność od 6 czerwca. Na jakich zasadach?

Kino w czasach koronawirusa. Nowe zasady

W opublikowanych wytycznych znalazła się podawana już wcześniej informacja, że w kinach widzowie będą musieli zakrywać usta i nos. Co ważne, w sali kinowej zajęta będzie mogła być maksymalnie połowa miejsc. "Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami" - precyzują wytyczne. Są jednak wyjątki od tej zasady. 

Jak czytamy na stronie resortu kultury, wymóg zachowania odstępu między widzami nie będzie dotyczył rodziców z dziećmi do 13. roku życia, osób, które razem mieszkają, a także widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Środki do dezynfekcji dla widzów, częste sprzątanie toalet

Wytyczne zakładają, że w każdym kinie powinien zostać powołany koordynator do spraw zdrowotnych. Do jego obowiązków ma należeć m.in. współpraca z sanepidem i dbanie o zachowanie procedur sanitarnych.

Środki do dezynfekcji rąk powinny być dostępne nie tylko w toaletach na terenie kina, ale też przy wejściach i wyjściach. Obiekty zamknięte powinny być wietrzone lub wentylowane. W toaletach widzowie powinni mieć w miarę możliwości dostęp do bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe - używanie suszarek do rąk nie jest zalecane. 

Wytyczne zakładają, że toalety mają być sprzątane i dezynfekowane minimum raz na godzinę. 

Kawa i popcorn w kinie w czasach koronawirusa

Wiele osób, decydując się na wizytę w kinie, kupuje przy okazji kawę lub popcorn, który zabiera na seans. Nowe wytyczne regulują również kwestie przekąsek i napojów sprzedawanych w kinach. 

W opublikowanym przez resort dokumencie czytamy, że sprzedaż artykułów spożywczych w kinie ma być prowadzona w przyłbicach i tylko przez osoby pracujące na tym stanowisku. Terminale płatnicze mają być dezynfekowane, a płyny do dezynfekcji mają być też dostępne dla widzów w strefie konsumpcji. 

Osoby, które sprzedają w kinie przekąski i napoje, powinny myć i dezynfekować ręce po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi.

Wejście na seans i wyjście z kina

Ministerialne wytyczne szczegółowo regulują też kwestie związane z wchodzeniem na seans i wychodzeniem z kina po jego zakończeniu. W dokumencie czytamy, że widzowie powinni (np. przy zakupie biletów w sieci) podawać swoje dane osobowe. Chodzi o to, by można było się z nimi skontaktować w sytuacji, gdy okaże się, że mogli mieć kontakt z osobą zakażoną. 

Każdy, kto chce wziąć udział w seansie kinowym, musi mieć zasłonięte usta i nos, a przed wejściem do kina ma zdezynfekować dłonie. Pracownicy kin mają być wyposażeni w maseczki i przyłbice. Kasjerzy powinni pracować za przegrodami z pleksiglasu. Jednocześnie resort kultury zastrzega, że preferowana powinna być sprzedaż biletów w sieci. 

Jeśli kino ma tylko jedno wejście, resort sugeruje ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych seansów. Opuszczanie kina (podobnie jak stanie w kolejce) powinno się odbywać z zachowaniem wymaganego przepisami odstępu. Kino powinno udostępnić jak najwięcej wyjść, aby ułatwić widzom zachowywanie niezbędnego dystansu.