Będzie przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat ośmiu. Jest już decyzja polityczna w tej sprawie - ustalili dziennikarze RMF FM. Informację tę potwierdził na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Ten zasiłek - wypłacane przez ZUS 80 proc. pensji - jest przeznaczony dla rodziców, którzy nie mogą zarabiać, bo muszą z powodu koronawirusa zostać z dzieckiem w domu.

Obecnie ten zasiłek obowiązuje do jutra. Dalej mamy święta, więc przez tych kilka dni zasiłek wypłacany nie będzie. Zostanie wznowiony od poświątecznego poniedziałku, czyli od 28 grudnia.

Zasiłek ma obowiązywać do 17 stycznia. Rząd ma bowiem nadzieję, że od 18 stycznia dzieci zaczną wracać do szkół.

Gdyby jednak dzieci do szkół od 18 styczna nie wróciły, to zasiłek ma być kolejny raz przedłużany.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z przepisami ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu Covid-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu Covid-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Opracowanie: