"Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w czasie pandemii może mieć tragiczne skutki, należy te egzaminy odwołać" - apeluje Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra edukacji i Narodowej Rady Rozwoju.

Stanowisko Komitetu zamieszczono na stronie PAN. Jak napisano w dokumencie, Komitet z uwagą, ale i z niepokojem śledzi zapowiedzi najwyższych władz państwowych o utrzymaniu decyzji o przeprowadzeniu powszechnych egzaminów zewnętrznych dla uczniów kończących szkoły podstawowe i średnie oraz ich terminów. Wskazał przy tym na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 i informacje płynące ze strony władz Światowej Organizacji Zdrowia i naukowców, że nadzwyczajna sytuacja związana z pandemią może potrwać co najmniej kilka miesięcy. Stawką jest zdrowie i życie obywateli naszego państwa - zaznaczono.

Komitet zaapelował o odwołanie egzaminów zewnętrznych dla uczniów "w planowanych lub nawet nieco przesuniętych w czasie terminach". W jego ocenie jest to wymagana i konieczna ochrona uczniów i nauczycieli przed tragicznymi skutkami niewyobrażalnej co do rozmiarów epidemii. W zamian proponuje wystawienie abiturientom szkół podstawowych i średnich świadectw ukończenia szkół z ocenami wystawionymi przez rady pedagogiczne.

Komitet zwraca również uwagę, że przeprowadzenie egzaminów online nie jest dobrym rozwiązaniem. Szczególnie niepokojący jest fakt nierównego dostępu znacznej grupy uczniów (szczególnie z mniejszych miejscowości lub mniej zamożnych środowisk) do infrastruktury informatycznej niezbędnej do zdalnego kształcenia i przeprowadzenia egzaminów w obecnej sytuacji kryzysowej - wyjaśniają autorzy dokumentu.

Komitet sugeruje też, by nauczyciele mogli - w tym trudnym dla wszystkich czasie - zrezygnować z realizacji szczegółowych zapisów podstawy programowej na rzecz edukacji prorozwojowej.

Jednocześnie Komitet zaznaczył, że niezależnie od pandemii powszechne egzaminy zewnętrzne budzą wątpliwości co do ich celowości i obiektywnego pomiaru wiedzy uczniów i że przygotowuje alternatywną propozycję monitorowania i szacowania poziomu rozwoju kompetencji poznawczych uczniów.

Na stronie poinformowano, że dokument trafił 25 marca do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra edukacji narodowej oraz Narodowej Rady Rozwoju.

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN pełni funkcję doradczą. W jego skład wchodzą pedagodzy z różnych uczelni, wybrani przez środowisko naukowe w wyborach.

Egzamin ósmoklasisty ma się odbyć w dniach 21-23 kwietnia. Egzamin maturalny ma się rozpocząć 4 maja.