II wojna światowa interesuje młodych Polaków bardziej (45 proc.) niż dzieje PRL (28 proc.) czy historia ostatnich 20 lat (12 proc.). O wynikach badań dra Krzyszotofa Malickiego, socjologa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pisze "Rzeczposolita". W sondażu wzięło udział ponad 5 tysięcy uczniów szkół średnich.

Niemal 70 proc. ankietowanych odpowiedziało, że to Niemcy wyrządzili Polakom najwięcej krzywd podczas II wojny światowej. 16 proc. wskazało na Rosjan. Pytani o miejsca, które symbolizują największe cierpienia Polaków, jako pierwsze wskazali Auschwitz (44 proc.), a jako drugie Katyń (32 proc.). 14 proc. ankietowanych uczniów wymieniło również inne obozy koncentracyjne.

Auschwitz stało się symbolem wszystkich zbrodni nazistowskich - uważa dr Piotr Majewski, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Podobnie pod pojęciem Katyń często rozumie się wszystkie mordy dokonane na Polakach na Kresach - zaznacza.