Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili, że Grecja otrzyma pomoc finansową, jeśli taka okaże się konieczna. Na razie jednak nie podano szczegółów planu udzielenia wsparcia.

Ministrowie 16 krajów ze strefy euro oświadczyli we wspólnym oficjalnym komunikacie, że tzw. Eurogrupa wyjaśniła techniczne szczegóły (pomocy finansowej dla Grecji) pozwalające na podjęcie decyzji o skoordynowanej akcji, która mogłaby być szybko wdrożona, gdyby okazało się to konieczne - powiedział dziennikarzom przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker.

Ministrowie Eurogrupy poinformowali, że plan ten nie pozwoliłby Grecji na korzystanie z pomocy finansowej po średnich stawkach obowiązujących w strefie euro oraz, że nie przewiduje gwarantowania pożyczek.

W sobotę Juncker ostrzegł w wywiadzie dla Sueddeutsche Zeitung, że na dłuższą metę wspólna waluta nie może funkcjonować w strefie, w której pogłębiać się mogą różnice między rachunkami bieżącymi poszczególnych gospodarek. Dodał jednak, że jego zdaniem strefa euro nie jest zagrożona rozpadem.