Przedstawiciele państw strefy euro uzgodnili w zasadzie nowy trzyletni program dostosowawczy dla Grecji - podał Reuters, cytując źródło bliskie negocjacjom. Plan ma być realizowany do połowy 2014 r. i uwzględniać zwiększone finansowanie z zewnątrz.

Poinformowało ono, że złożony z wiceministrów oraz wyższych przedstawicieli władz 17 państw Komitet Ekonomiczny i Finansowy (EFC) zaaprobował w zasadzie program dla Grecji w trakcie rozmów w Wiedniu, które zakończyły się w piątek po północy.

Według wspomnianego źródła, drugi program wsparcia dla Grecji, który uzupełni uzgodniony w maju 2010 roku pakiet pomocowy na kwotę 110 mld euro, obejmie również pewien udział inwestorów z sektora prywatnego, ale będzie on ograniczony, by nie wprowadzać zamieszania na rynku kredytowym.

Szczegóły tego zaangażowania oraz podział finansowania programu między poszczególnych międzynarodowych partnerów mają zostać ustalone przed wyznaczonym na 20 czerwca spotkaniem ministrów finansów strefy euro.