Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w Sejmie nowy system ulg podatkowych w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Ma on zachęcić Polaków do oszczędzania w trzecim filarze.

Teraz jeżeli ktoś odkłada pieniądze na emeryturę w trzecim, dobrowolnym filarze, może liczyć na ulgę podatkową. Dla wielu osób jest ona jednak zbyt skomplikowana. Rząd chce ją uprościć. Dotychczasową procentową ulgę podatkową zastąpi ulga kwotowa, bardziej zrozumiała i prostsza w wyliczeniu dla oszczędzających - zapowiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedziana przez ministra zmiana ma nas zachęcić do dodatkowego oszczędzania na starość. Bez niego nasze emerytury będą dramatycznie niskie. 

Szef resortu pracy przedstawił w piątek w Sejmie informację na temat funkcjonowania systemu emerytalnego. Mimo zmian z 2011 r. OFE nie zaczęły bardziej aktywnie inwestować na giełdzie ani nie zaproponowały klientom lepszych warunków - ocenił. Przypomniał, że w 2011 r. rząd wprowadził dla OFE zakaz akwizycji, a mimo to, żaden fundusz nie zaproponował klientom lepszych warunków.