Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o dokładnym terminie przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie kończący edukację w szkołach podstawowych przystąpią do niego końcem maja, a nie w kwietniu, jak w ubiegłych latach.

CKE opublikowała na swojej stronie harmonogram przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbędzie się od w drugiej połowie maja.

Uczniowie ostatniej klasy szkół podstawowych rozpoczną swoje zmagania od egzaminu z języka polskiego, który odbędzie się we wtorek 25 maja. Kolejny będzie egzamin z matematyki, natomiast sesję egzaminacyjną zakończy egzamin z języka obcego nowożytnego, zaplanowany na czwartek 27 maja.

Wyniki egzaminów w terminie podstawowym uczniowie poznają 2 lipca 2021 roku.

Dla osób, które z ważnych przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w egzaminach w terminie głównym, zaplanowano termin dodatkowym. Dodatkowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2021 roku.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie CKE.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.