Rozmowy o Brexicie muszą zakończyć się do jesieni, by dać krajom czas na ratyfikację umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - powiedział w Brukseli główny unijny negocjator Michel Barnier, przedstawiając pierwszy oficjalny projekt tego porozumienia.

Umowa składa się z sześciu części. Dotyczą one: postanowień wstępnych, praw obywateli, kwestii związanych m.in. z towarami wprowadzonymi na rynek przed datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, rozliczeń finansowych, uregulowań przejściowych oraz postanowień instytucjonalnych. Zawiera również protokół dotyczący Irlandii i Irlandii Północnej.

Prócz tego UE zawarła w umowie swoje stanowisko wobec spraw, w których od czasu grudniowego szczytu UE, jaki oficjalnie zamknął pierwszą fazę rozmów, nie osiągnięto żadnego postępu lub które nie zostały w ogóle podjęte podczas dotychczasowych negocjacji.

Projekt zawiera ponadto postanowienia w sprawie okresu przejściowego, opierające się na dodatkowych wytycznych negocjacyjnych przyjętych przez państwa członkowskie UE.

Mimo długotrwałych rozmów między UE i Wielką Brytanią utrzymuje się wiele kwestii spornych - przyznał główny unijny negocjator ds. Brexitu Michel Barnier.

Jako przykład kwestii, w których stronom nie udało się osiągnąć znaczącego postępu, Barnier wymienił uregulowanie problemu praw obywatelskich, a zwłaszcza praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii podczas okresu przejściowego.

Zaznaczył przy tym, że przy obecnym stanie rozmów samo wprowadzenie okresu przejściowego dla Wielkiej Brytanii "nie jest wcale rzeczą oczywistą" oraz że w sprawie konkretnych uregulowań, jakie miałyby podczas takiego okresu obowiązywać między stronami, jest nadal "wiele rozbieżności".

Przedstawiony przez Barniera projekt umowy ujmuje w przepisy prawne treść grudniowego sprawozdania negocjatorów obu stron z postępów osiągniętych podczas pierwszego etapu negocjacji. W dokumencie określono też proponowane postanowienia dotyczące nierozstrzygniętych dotąd kwestii związanych z Brexitem, które we wspólnym sprawozdaniu zostały wspomniane, ale nie zostały określone szczegółowo. 

(j.)