Wszyscy sędziowie Izby Cywilnej, których powołanie do Sądu Najwyższego opiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, podporządkowali się wczorajszej uchwale połączonych izb tego sądu. Zgodnie z nią, sędziowie powołani z udziałem KRS od dziś nie powinni orzekać.

Tylko dziś sędziowie orzekający w Izbie Cywilnej, których dotyczy mrożąca orzecznictwo uchwała, mieli zaplanowanych łącznie kilkadziesiąt czynności. Wszystkie 23 posiedzenia składów jednoosobowych, 3-osobowych oraz trzy rozprawy - zostały jednak przez samych tych sędziów odroczone bezterminowo. 

Prowadząca pierwszą z rozpraw prof. Małgorzata Manowska wyjaśniła, że mimo iż uchwała Sądu Najwyższego może godzić w zasadę nieusuwalności sędziów - zawiesza prowadzone postępowanie, przynajmniej do czasu zapoznania się z uzasadnieniem uchwały, a robi to w interesie stron, żeby nie dawać podstaw do zaskarżania decyzji sądu z jej udziałem.

Uchwale, wstrzymującej ich orzekanie podporządkowali się dziś wszyscy sędziowie Izby Cywilnej, w których powołaniu do Sądu Najwyższego brała udział KRS: Beata Janiszewska, Marcin Krajewski, Małgorzata Manowska i Tomasz Szanciło

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pierwsze skutki wczorajszej uchwały SN. Odroczono rozprawy  

Czwartkowa uchwała KRS

W czwartek trzy Izby SN - Karna, Cywilna i Pracy - podjęły uchwałę, w której uznano, że nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. Zastrzeżono, że w przypadku sądów powszechnych nienależyta obsada występuje, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że SN procedował z "rażącym naruszeniem prawa". Jego tak zwana uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych. To jedyna możliwa interpretacja - powiedział.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Szef KRS o uchwale SN: Dziwi mnie, że do tego doszło. Stanowisko rady w piątek

Opracowanie: