Polska przegrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawę dot. Trybunału Konstytucyjnego: Trybunał w Strasburgu uznał, że wybranie do składu orzekającego TK sędziego-dublera było nieprawidłowe i m.in. naruszyło prawo do rzetelnego procesu. Orzeczenia ETPCz nie uznaje prezes TK Julia Przyłębska: według niej, europejski Trybunał wydał je „bez podstawy prawnej i poza kompetencjami”, zaś sam wyrok „nie wywołuje żadnych skutków” prawnych.

Sprawa dotyczyła spółki Xero Flor w Polsce sp. z o.o. Spółka poskarżyła się wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy, które doprowadziły do niekorzystnego dla niej sądowego rozstrzygnięcia. TK jednak sprawę umorzył, a decyzję podpisał sędzia Mariusz Muszyński.

Spółka skierowała skargę do Strasburga, dowodząc, że naruszone zostało jej prawo do sądu.

Teraz Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał jej rację.

Trybunał podkreślił, że w składzie orzekającym TK zasiadał sędzia-dubler, który został wybrany na obsadzone już wcześniej prawidłowo miejsce, i jednogłośnie orzekł, że doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu i prawa do sądu ustanowionego ustawą, które gwarantuje Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Trybunał stwierdził, że sądy krajowe nie odpowiedziały na argumenty skarżącej spółki i prawo zastosowane w jej sprawie, ograniczające poziom należnego odszkodowania, co było niezgodne z konstytucją.

Sądy krajowe nie wywiązały się z ciążącego na nich obowiązku wydania uzasadnionych decyzji w sprawie odmowy skierowania odpowiedniego pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, co doprowadziło do naruszenia prawa skarżącej spółki do rzetelnego procesu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska powinna zapłacić firmie 3418 euro odszkodowania.


Prezes TK Julia Przyłębska nie uznaje wyroku Trybunału w Strasburgu

Orzeczenie ETPCz skomentowała już prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

"Europejski Trybunał Praw Człowieka bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok ws. składu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi to rażące naruszenie prawa i nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w aktach prawa międzynarodowego konstruujących status Trybunału w Strasburgu" - stwierdziła Julia Przyłębska.

Oświadczyła, że ETPCz "bezprawne wkroczył" w kompetencje polskiego Sejmu w obszarze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w kompetencję prezydenta do przyjęcia ślubowania od sędziego powołanego do TK przez Sejm.

W takiej sytuacji - jak oświadczyła Julia Przyłębska - orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka "nie wywołuje żadnych skutków w polskim porządku prawnym".

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl:

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.