Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził zmiany w strukturze partii. „Prezes PiS do 15 czerwca powoła 94 nowych pełnomocników okręgowych partii, nie będą mogły to być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu” – poinformował sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

W piątek zebrał się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdził zaproponowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zmiany w strukturze ugrupowania. Główne założenia zmian, to podział struktury na 100 okręgów i wprowadzenie zakazu łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi dla szefów tych okręgów.

Sobolewski powiedział dziennikarzom, że Komitet Polityczny przychylił się do wniosku prezesa. Do 15 czerwca będą powoływani nowi pełnomocnicy okręgowi, z zastrzeżeniem, że nie będą mogły to być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu - poinformował.

Dopytywany, kto będzie wybierał pełnomocników, wskazał, że "w PiS mamy ten przywilej i zaszczyt, że ostateczne słowo, decydujące należy zawsze do prezesa PiS". Pan prezes będzie powoływał pełnomocników okręgowych  - wyjaśnił Sobolewski.

Sobolewski powiedział, że na ten moment osób, które łączą funkcję centralne i w okręgach jest 12. W tej chwili na poziomie 41 okręgów, które są strukturą partyjną, jest 12 (takich) osób - powiedział Sobolewski.

Ani nikt nie zrezygnuje, ani nikt nie wybiera (...) pan prezes zdecyduje o powołaniu nowych 94 pełnomocników okręgowych do 15 czerwca - podkreślił.

Sobolewski dodał też, że w tej chwili nie zachodzą żadne przesłanki, by były jakiekolwiek przedterminowe wybory.

"Trwają prace nad nowym programem PiS"

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował, że na czerwiec planowana jest konwencja PiS, a po niej seria spotkań w terenie. Ta konwencja będzie takim impulsem i początkiem objazdu kraju, i spotkań w terenie. Prezes (Jarosław Kaczyński - przyp. RMF FM) chciałby, aby takie spotkanie, w którym on weźmie udział, było w każdym z tych nowych 94 okręgów partyjnych - powiedział Sobolewski.

Jak dodał, konwencja "będzie miała bardziej charakter motywacyjny, będzie impulsem, żeby partia obudziła się i wzięła się do pracy".

Trwają prace nad nowym programem PiS. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną w kraju; gospodarczą (...) chcemy, aby ten program był odzwierciedleniem tego, co dzieje się w kraju społecznie, gospodarczo i politycznie - zaznaczył Sobolewski.

Filary programu PiS nie zmieniają się od lat. To są: zrównoważony rozwój, sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich Polaków, podejście szanujące polską kulturę, tożsamość i tradycję. To są najważniejsze filary, na których opiera się każdy nasz program i to się na pewno nie zmieni - zapewnił Fogiel.