Sejm przyjął w piątkowym głosowaniu ustawę budżetową na 2022 r. Deficyt ma być nie większy niż 29,9 mld zł.

 

Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł.

Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

W trakcie głosowań zostały odrzucone wnioski o odrzucenie projektu ustawy. Odrzucone zostały także wszystkie wnioski, zgłoszone przez opozycję, a także wnioski, zgłoszone podczas drugiego czytania projektu, które nie uzyskały poparcia Komisji Finansów Publicznych.

Za budżetem posłowie PiS, Kukiz'15 i dwóch niezrzeszonych

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 230 posłów, przeciw było 222 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału 8 posłów.

Budżet poparło 225 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 3 posłów Kukiz'15 oraz 2 posłów niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza).

Przeciwko głosowało: 224 posłów Koalicji Obywatelskiej, 44 posłów Lewicy, 24 posłów Koalicji Polskiej, 10 posłów Konfederacji, 8 posłów Polski 2050, 4 posłów Porozumienia, 4 posłów koła Polskie Sprawy, 3 posłów koła Polskiej Partii Socjalistycznej oraz 1 poseł niezrzeszony, Ryszard Galla.

W głosowaniu nie wzięło udziału: 3 posłów PiS, 2 posłów KO oraz po jednym pośle z kół: Konfederacji, Porozumienia i Kukiz'15.

Przyjęto 14 poprawek

Poparcie Sejmu uzyskało 14 poprawek, które zostało zgłoszonych w II czytaniu.

Najważniejsza z nich zwiększa dochody budżetu o 10,5 mld zł i zmniejsza deficyt o nieco ponad 1 mld zł. W rezultacie dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosą 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł.

Co zawiera ustawa budżetowa?

W budżecie zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową ma zostać przeznaczone 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł.

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 14 mld zł.

Po przyjęciu przez Sejm, ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Przekazanie ustawy budżetowej do izby wyższej, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić do 23 grudnia, natomiast do 12 stycznia przyszłego roku zakładane jest podjęcie przez Senat uchwały ws. ustawy budżetowej na 2022 r.

14 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia zajmie się nimi izba niższa. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 31 stycznia przyszłego roku.