Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) po raz pierwszy w tym roku przyzna nagrodę Złotych Wachlarzy. Nagroda adresowana jest do osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2013 roku, w Międzynarodowy Dzień Migranta.

Konkurs Złotych Wachlarzy to nowa inicjatywa, która stanowi część projektu "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce", realizowanego przez IOM oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Nie ulega wątpliwości, że nasz kraj uczestniczy w istotnych przemianach społeczno-kulturowych związanych ze wzrostem liczby imigrantów, coraz częściej wybierających także Polskę jako miejsce swojego stałego pobytu, dlatego tak ważne jest efektywne wsparcie procesu integracji migrantów - mówi Anna Rostocka, dyrektor biura IOM w Warszawie.

Trzeba jednak pamiętać, że integracja jest procesem dwustronnym. Do procesu tego muszą się włączyć zarówno Polacy, jak osoby migrujące do naszego kraju. Nagroda Złotych Wachlarzy ma uhonorować tych, którzy aktywnie i z zaangażowaniem wspierają ten proces, dostrzegając w imigracji ogromny potencjał i wymierne korzyści dla Polski.

Statuetka Złotego Wachlarza zostanie przyznana w dwóch kategoriach: Osoba oraz Instytucja. Nominację mogą otrzymać osoby prywatne lub przedstawiciele instytucji, jak równie same instytucje takie jak administracja państwowa, organizacje non profit, podmioty gospodarcze, media, placówki edukacyjne, placówki służby zdrowia, i wiele innych.

Za przyznanie nominacji oraz wybór laureatów odpowiedzialna jest kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie migracji, praw człowieka, ekonomii. W jej skład wchodzą: profesor Krystyna Iglicka-Okólska - Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii, profesor Irena Rzeplińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz wieloletni współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Robert Kusiak - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce, La Duc Trung - Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce oraz Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przewodniczącą kapituły konkursu jest dyrektor biura IOM w Warszawie - Anna Rostocka.

Oficjalne ogłoszenie nominacji odbędzie się 3 grudnia 2013 podczas debaty Migracje: wyzwania i korzyści w księgarnio-kawiarni Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie. W spotkaniu wezmą udział zarówno członkowie kapituły, jak i sami nominowani, którzy przedstawią podejmowane przez siebie i swoje organizacje działania.

Konkurs Złotych Wachlarzy jako część projektu Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.