Stanisław Moniuszko od soboty jest patronem Dworca Centralnego w Warszawie. W uroczystości nadania imienia wybitnego kompozytora wziął udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Rok 2019 to rok 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji polski parlament podjął decyzję, że będzie to Rok Moniuszkowski, ale decyzję taką samą podjęło UNESCO i to jest także międzynarodowy rok, co jest wielkim zaszczytem dla nas - powiedział podczas ceremonii Piotr Gliński, przypominając, że UNESCO podjęło decyzję w tej sprawie na wniosek Polski, Litwy i Białorusi.

Minister Gliński podkreślił, że tablica upamiętniająca wybitnego kompozytora na budynku dworca "po prostu Moniuszce się należy".

On jest w opinii powszechnej chyba niedoceniany; znane są główne dwa jego utwory, ale to jest artysta wielki, artysta, który napisał kilkanaście oper i operetek, kilkaset pieśni. Wspaniałe także pieśni i kompozycje religijne, msze, wiele innych także dokonań artystycznych - mówił Gliński.

Wicepremier dodał też, że Warszawa jest obecnie wyjątkową stolicą na mapie świata, gdyż dwa główne miejsca komunikacyjne znajdujące się na jej terenie - Lotnisko Chopina i Dworzec Centralny Moniuszki - noszą imiona wybitnych kompozytorów.

Podczas uroczystości byli obecni także inicjatorzy wydarzenia z Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki, w tym prezes tej organizacji Jolanta Rostworowska, która przypomniała, że pomysł nadania Dworcowi Centralnemu imienia Moniuszki pojawił się w 2015 roku.

Wśród uczestników uroczystość znaleźli się również potomkowie kompozytora, przedstawiciele władz kolejowych spółek, kierownictwo Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz mieszkańcy stolicy.

W tym roku, 5 maja, minie 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - kompozytora, dyrygenta, autora ok. 270 pieśni, operetek, baletów i oper, m.in. najsłynniejszej polskiej opery "Halka". W związku z tą rocznicą parlament ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej Opery Narodowej

Stanisław Moniuszko urodził się w 1819 roku w majątku Ubiel koło Mińska, w polskiej rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec Czesław uczestniczył w kampanii napoleońskiej.

Stanisław przeszedł do historii jako ojciec polskiej opery narodowej. Był kompozytorem, dyrygentem, a także pedagogiem. W latach poprzedzających wybuch powstania styczniowego i bezpośrednio po nim stworzył swoje najsłynniejsze dzieła - opery "Halka" i "Straszny dwór".

Inspirację dla muzyki Moniuszki stanowiła kultura ludowa. Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego drobnych utworów jest cykl dwunastu "Śpiewników domowych".Kompozytor tworzył także muzykę religijną.

Stanisław Moniuszko zmarł w Warszawie 4 czerwca 1872 roku  i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Opracowanie: Rafał Matyja