Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej odroczył do 9 października zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack, które zebrało się w celu zawarcia układu. Wniosek o odroczenie zgromadzenia złożył pełnomocnik dłużnika – spółki GetBack. przychyliła się do niego Rada Wierzycieli.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej odroczył do 9 października zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack, które zebrało się w celu zawarcia układu. Wniosek o odroczenie zgromadzenia złożył pełnomocnik dłużnika – spółki GetBack. przychyliła się do niego Rada Wierzycieli.
Sędzia Sądu Rejonowego Jarosław Mądry podczas zgromadzenia wierzycieli GetBack / Maciej Kulczyński /PAP

Pełnomocnik spółki GetBack, uzasadniając złożenie wniosku o odroczenie zgromadzenia wierzycieli, podkreślił, że nadal prowadzony jest "proces aktualizacji wyceny certyfikatów przez fundusze". Podał również, że weryfikowane jest także zadłużenie spółki GetBack wobec ZUS. Przedstawiciel spółki GetBack poinformował, że według ZUS to zadłużenie wynosi ponad 400 tys. zł.

Sędzia komisarz Jarosław Mądry postanowił we wtorek o odroczeniu zgromadzenia do 9 października.

Prezes zarządu spółki GetBack Przemysław Dąbrowski powiedział przez rozpoczęciem zgromadzenia, że liczy na to, iż zostanie podjęta decyzja o przełożeniu głosowania nad zawarciem układu o co najmniej miesiąc. Chcemy mieć czas na negocjacje z bankami i uzyskanie wiążących ofert od inwestorów strategicznych - wyjaśnił. Pytany o to, czy jest szansa na spłatę wszystkich wierzycieli, powiedział, że "od dawana wiadomo, że takiej szansy nie ma".


Zarząd GetBacku w zaktualizowanych propozycjach układowych planuje spłacić wierzycielom grupy pierwszej, czyli obligatariuszom, należność główną w 31 proc. W lipcu spółka zakładała, że spłaci obligatariuszom 27 proc.

Kurator obligatariuszy GetBacku w propozycjach układowych zakłada spłatę należności głównej dla tej grupy wierzycieli w 50,5-proc. Podobny poziom proponuje Rada Wierzycieli.