Nowa, elastyczna formuła zajęć, termin do wyboru - rusza kolejna edycja Programu "Mądrzy cyfrowi".

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych uczniów z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. W czasie tegorocznych ferii w Programie MC wzięło udział blisko 2 tysiące uczniów z ponad 150 placówek w całym kraju. Projekt realizowany jest przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" przy wsparciu Google.org. W marcu br. rusza II edycja Programu MC.

Uczestnicy Programu MC potwierdzają, że w pełni odpowiada on na potrzebę edukacji młodzieży w zakresie wartości moralnych i technologii cyfrowych. W nowej edycji MĄDRYCH CYFROWYCH proponujemy nową, elastyczną formułę uwzględniającą możliwości realizacji Programu w różnych typach placówek: szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury. Warsztaty z młodzieżą można realizować zarówno w ciągu roku szkolnego w trybie 12 spotkań po 1,5 godziny zegarowej każde, np. na lekcjach języka polskiego, informatyki czy godzinach wychowawczych, jak i w czasie popołudniowych zajęć w bibliotece czy domu kultury bądź w trybie 5-dniowym podczas ferii, wakacji lub zielonej szkoły. 


Po zakończeniu zajęć warsztatowych, podczas których uczniowie poznają wartości moralne, m.in. szacunek, uczciwość, odpowiedzialność czy mądrość oraz istotę metody projektowej i nowe narzędzia cyfrowe, przychodzi czas na samodzielne przeprowadzenie przez nich własnych projektów społecznych w swoim otoczeniu. Każdy edukator może dopasować plan realizacji Programu MĄDRZY CYFROWI do grafiku uczestników i swojej placówki. Program MC wspiera szkoły w realizacji podstawy programowej, a bibliotekom i domom kultury daje okazję zaproszenia młodzieży na bardzo atrakcyjne i nowatorskie zajęcia. Nabór do Programu MĄDRZY CYFROWI 2019 zostanie przeprowadzony w trzech terminach: do  31 marca: dla placówek, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych przed wakacjami do 30 czerwca: dla placówek, które planują  przeprowadzenie zajęć warsztatowych w czasie wakacji do 6 września: dla placówek, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych po wakacjach. Bez względu na wybrany termin, II etap Programu MĄDRZY CYFROWI kończy się w grudniu 2019 r. Formularz rejestracyjny i Regulamin udziału w Programie MĄDRZY CYFROWI dostępne są na: www.madrzycyfrowi.pl

Program MĄDRZY CYFROWI w szkołach

Potrzeba rozmowy o wartościach jest podkreślana przez szkoły, które wzięły udział w pilotażu Programu MĄDRZY CYFROWI w czasie wakacji 2018 i w pierwszej jego edycji podczas tegorocznych ferii. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie konsekwencją realizacji Programu MĄDRZY CYFROWI jest wpisanie nauczania wartości do programu edukacyjnego całej placówki. Rozpoczęły się zajęcia o wartościach, pokazujące dzieciakom, jak (...) żyć w zgodzie z wartościami. Specyfiką zajęć jest to, że prowadzą je starsi koledzy i koleżanki z klas gimnazjalnych. Młodsi czują się dowartościowani, że ktoś ich dostrzega na szkolnym korytarzu, a starsi czują, że mają już tę wiedzę, którą mogą się dzielić. To niezwykłe pokłosie tego projektu - godziny wychowawcze nt. wartości na wszystkich poziomach nauczania - mówi Jolanta Pytel, nauczyciel bibliotekarz. 

Program MĄDRZY CYFROWI w bibliotekach

Realizacja programu świetnie sprawdza się również w bibliotekach. Wystarczy mieć budynek, kilka komputerów, dostęp do Internetu i możemy pokazać młodym ludziom, co dzieje się wokół nas, tak, aby bliżej poznali problemy w mieście, na wsi, tam, gdzie mieszkają. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach, dlatego że nowe technologie są im dobrze znane. Wartości są trochę zapomniane i dlatego ważne jest przypomnienie o moralności - szacunku, odpowiedzialności, odwadze cywilnej - mówi Agata Szewczuk, starszy bibliotekarz z Biblioteki Publicznej w Chełmie. Małgorzata Duchnicka, bibliotekarka, która współprowadziła zajęcia z p. Agatą, dodaje: Najważniejsze dla młodzieży jest przypomnienie i uświadomienie wartości, dostrzeżenie drugiego człowieka. Muszą się nauczyć mądrego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, respektowania drugiego człowieka. Ciekawy projekt, bo łączy nowe technologie i edukację moralną, (...) to połączenie edukowania, zabawy i rozwoju. Tak opowiada o uczestnikach zajęć: (...) Utworzyła nam się taka męska grupa, sami chłopcy z klas od 7 szkoły podstawowej do 3 gimnazjalnej. Oni bardzo osobiście podchodzili do poruszanych kwestii, dzielili się swoimi doświadczeniami. Nasze zajęcia miały duży wpływ na ich samoocenę, skalę wartości, na refleksję nt. tego, czego doświadczyli dotychczas w szkole, w swojej grupie rówieśniczej. 


Z udziału w programie MĄDRZY CYFROWI zadowolona jest młodzież. Teraz dokładnie się dowiedziałem co to znaczy wzajemny szacunek  - mówi jeden z uczestników. Kolega mnie zachęcił. Rozmawiamy na ciekawe tematy, o których często się nie mówi  - dodaje kolejny. Jako projekt społeczny stworzyliśmy z kolegą film pod tytułem Hejt. Przedstawiliśmy w nim, dlaczego nie powinno się pisać obraźliwych komentarzy, dlaczego człowiek powinien mieć szacunek do drugiego człowieka"; "Podoba mi się pomysł na te projekty społeczne, można polepszyć nasze miasto, nawet w małym procencie - to niektóre wypowiedzi uczestników programu MĄDRZY CYFROWI z Krakowa i Chełma.

Autor: Krzysztof Nepelski