Podczas prac budowlanych w Krośnie na Podkarpaciu odkryto cztery, prawdopodobnie późnośredniowieczne, studnie. W nich archeolodzy znaleźli m.in. na naczynia i skóry. Do odkrycia doszło w trakcie usuwania fundamentów nieistniejącej już kamienicy, która stała przy jednej z ulic prowadzących do rynku.

Odkryte studnie są prawie kwadratowe. Mogą sięgać nawet siedmiu metrów. Archeolodzy znaleźli w nich m.in. kilka dzbanów, fragmenty naczyń i skór. Niektóre z naczyń mogą pochodzić z XIV-XV stulecia - uważa Tomasz Leszczyński, kierownik działu archeologicznego krośnieńskiego Muzeum Podkarpackiego.

Studnie, typowe dla późnego średniowiecza, są cembrowane deskami o szerokości 20-30 cm oraz grubości 5-7 cm. W ich narożnikach znajdują się drewniane słupy - dodał.

Jest to kolejne odkrycie archeologiczne w obrębie zespołu staromiejskiego. Podczas badań wykopaliskowych na krośnieńskim rynku w latach 1999-2000 odkryto ok. 60 tys. zabytków. Natrafiono wtedy m.in. na złotą sprzączkę do pasa z końca XIII w., płytę kamienną ze sceną Ukrzyżowania z przełomu XIII/XIV w., kości do gry, drewniany uchwyt pieczęci miejskiej. Były też fragmenty drewnianych wodociągów z 1366 roku.

Sensacją badań z przełomu XX i XXI wieku było odkrycie pozostałości po dwóch ratuszach: gotyckiego z początków XIV wieku i renesansowego z początków XVI stulecia.

Po raz pierwszy o Krośnie wspomniano w dokumencie wydanym przez Leszka Czarnego w 1282 roku. W okresie panowania Kazimierza Wielkiego, który lokował je w latach 40. XIV wieku, znalazło się wśród 27 miast ufortyfikowanych przez tego króla. Jako osada istniało już w X stuleciu.

Krosno, korzystając z położenia geograficznego, przez wiele lat pośredniczyło w handlu między Węgrami, Rusią, Polską i Niemcami.