Amerykańscy naukowcy dowiedli, że utrata partnera powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu. Uczeni doszli do takich wniosków po przebadaniu blisko 9 tysięcy osób w wieku od 51 do 61 lat. Okazało się, że ci, którzy przeżyli rozwód lub owdowieli są znacznie bardziej schorowani.

Badania dowodzą, że osoby, które utraciły partnera, częściej cierpią na przewlekłe schorzenia jak choroby serca, cukrzyca czy rak. Mają też większe problemy z poruszaniem się. Co więcej, nawet powtórny ożenek nie jest w stanie w pełni naprawić tych szkód.

Jak wykazały wcześniejsze prace badawcze, ludzie wchodzą w dorosłość z pewnymi zasobami zdrowia, które zależą od genów oraz innych czynników. Najnowsze badania wskazują, że kapitał ten utrzymuje się na jakimś poziomie lub ulega nadszarpnięciu, zależnie od naszego statusu małżeńskiego.

I tak zawarcie związku małżeńskiego przynosi niemal natychmiast korzyści zdrowotne, gdyż sprzyja zachowaniom prozdrowotnym u mężczyzn i poprawia ekonomiczne warunki życia kobiet. Te korzyści rosną w trakcie trwania związku. Za to rozwód lub wdowieństwo odbijają się niekorzystnie na zdrowiu, gdyż spadają dochody i pojawiają się stresy związane np. z podziałem opieki nad dziećmi. Wpływ małżeństwa, rozwodu i wdowieństwa na zdrowie ma też związek z tym, w jaki sposób rozwijają się różne choroby i jak się je leczy.