Amerykańscy lekarze z National Cancer Institute w Maryland odkryli, że podczerwień pomaga w leczeniu nowotworów. Ułatwia ona dostanie się przeciwciał i leków do komórek rakowych.

Badania przeprowadzono na myszach z rakiem płaskonabłonkowym wszczepionym pod skórę grzbietu. Następnie gryzoniom podano przeciwciała, które zawierają leki na nowotwór i poddano je działaniu podczerwieni.

Okazało się, że rak szybko ustępował, bo promieniowanie ułatwiło lekom drogę do jego komórek. W przeciwieństwie do tradycyjnej chemioterapii, te zdrowe komórki nie zostały uszkodzone.

Nie wiadomo jednak, czy terapia będzie skuteczna u ludzi. Lekarze z Maryland nie mają też pewności, co do toksyczności nowej metody. U myszy leczonych promieniowaniem podczerwonym nie wykryto wprawdzie żadnych substancji szkodliwych, ale potrzebne są dokładniejsze badania.

Niemniej jednak, eksperci z całego świata wypowiadają się z nadzieją o metodzie z użyciem podczerwieni.