Palisz marihuanę w młodym wieku? Będziesz mniej inteligentny. Wyniki badań kanadyjskich naukowców z University of Western Ontario, opublikowane na łamach czasopisma "Acta Psychiatrica Scandinavica" wskazują, że u takich osób rośnie ryzyko zaburzeń funkcjonowania mózgu i... spada iloraz inteligencji IQ.

Palisz marihuanę w młodym wieku? Będziesz mniej inteligentny. Wyniki badań kanadyjskich naukowców z University of Western Ontario, opublikowane na łamach czasopisma "Acta Psychiatrica Scandinavica" wskazują, że u takich osób rośnie ryzyko zaburzeń funkcjonowania mózgu i... spada iloraz inteligencji IQ.
Zdj. ilustracyjne /Ron Ward/The Canadian Press /PAP/EPA

Marihuana to najpowszechniej na świecie stosowana nielegalna substancja. Badania naukowe wskazywały już wcześniej, że jej częste stosowanie - zwłaszcza od młodego wieku - zwiększa ryzyko zaburzeń poznawczych i chorób psychicznych, w tym depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii.

Autorzy najnowszej pracy dr Elizabeth Osuch z Lawson Health Research Institute i dr Joseph Rea z Schulich School of Medicine & Dentistry, specjalizują się w badaniach wpływu marihuany na zaburzenia nastroju i stany lękowe. Tym razem postanowili zbadać jak wpływa u młodych ludzi na skłonność do depresji, pracę mózgu i funkcje poznawcze. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń, młodzi ludzie wciąż są przekonani, że marihuana poprawia ich stan psychiczny, bo pozwala natychmiast poczuć się lepiej - mówi dr Osuch.

Do badań zaproszono cztery grupy młodych ludzi, osoby palące marihuanę lub nie, z depresją lub bez. Dodatkowo, na późniejszym etapie badań palących podzielono na tych, którzy zaczęli palić przed 17 rokiem życia i tych, którzy zaczęli później lub nie palą w ogóle. ochotnicy przeszli testy psychiatryczne, poznawcze i testy IQ, wykonano u nich także obrazowanie mózgu.

Wyniki nie potwierdziły, by marihuana faktycznie łagodziła objawy depresji, nie zauważono też, by jej zażywanie korygowało związane z depresją zaburzenia pracy mózgu, w niektórych rejonach zaburzenia te nawet się nasiliły. Różnice aktywności mózgu osób należących do różnych grup obserwowano miedzy innymi w rejonie centrum nagrody i obszarze zajmującym się kontrolą ośrodka ruchu. 

U osób, które paliły marihuanę od młodego wieku zauważono też nieprawidłowości w rejonach mózgu odpowiadających za orientacje przestrzenną, pamięć, przetwarzanie informacji o samym sobie, wreszcie aktywność centrum nagrody. Badania wykazały także, że osoby te mają niższe IQ. To potwierdza, że marihuana nie koryguje objawów lub aktywności mózgu towarzyszącej depresji, a używanie jej od młodego wieku może nie tylko zaburzyć funkcję mózgu, ale też niekorzystnie wpłynąć na IQ - dodaje dr Osuch.

Dodatkowo przeprowadzone testy genetyczne wskazały, że pewien wariant genu kodującego białko BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego) był częściej obserwowany u młodzieży, która miała wczesny kontakt z marihuaną. BDNF ma istotne znaczenie dla rozwoju mózgu. Być może ten wariant genu, kodującego to białko zwiększa skłonność młodych ludzi do sięgnięcia po skręty. Autorzy przyznają jednak, że badania genetyczne objęły niewielka grupę ochotników i potwierdzenie tych przypuszczeń wymaga badań zakrojonych na znacznie większą skalę.